Quiksling - Water Rescue
xx
Kynde og Toft
xx

Ålefiskeri i de indre farvande står netop nu ved begyndelsen af hovedsæsonen.

 

Siden august har en række fiskere sat garn, og netop i disse dage sættes de sidste. I løbet af september måned, forventes åle fiskerne at være i fuld sving hver dag frem til sæsonafslutningen, der sædvanligvis indfinder sig i løbet af november måned og, hvor garnene derefter igen sættes på land.

Ålefiskeri i de indre farvande står netop nu ved begyndelsen af hovedsæsonen.Åle fiskeriet har i mange år været i kraftig tilbagegang overalt i Europa, og derfor har EU-Kommissionen vedtaget foranstaltninger til genopretning af bestanden. I løbet af september starter en høringsfase til et dansk udspil om, hvordan vi nationalt vil leve op til de nye målsætninger.

Niels-Erik Jensen fra Fakse Ladeplads, er en af de fiskere, der spændt venter på ministeriets udspil til genopretningsplan. På trods af det generelle billede af ålens tilbagegang er Niels-Erik Jensen optimist:

”Der er svingninger fra kyst til kyst, men de danske landinger ligger stabilt over de seneste ti år – og det vel at mærke i en periode, hvor der til stadighed sættes færre garn”. Den stabile bestand bekræftes ifølge Niels-Erik Jensen også af det faktum, at der i de seneste år rapporteres om mange gule ål i kystnære områder.

Ålefiskeri i de indre farvande står netop nu ved begyndelsen af hovedsæsonen.Thomas Hvitfelt Hansen, ejer af ND 46 ”Ydun” fra Karrebæksminde fisker også ål, og hans interesse og bekymring retter sig i første omgang mod prisniveauet. Meldingerne lyder på blot 50 kr./kg. mod de seneste års priser omring 70 kr./kg. Han er medlem af salgsforeningen ”Aalefiskerne.dk”, der er afsætningskanal for omkring 30 danske åle fiskere. Foreningen, der blev etableret for 5 år siden, har den seneste sæson omsat hen ved 40% af de danske fangster af blanke ål. Og Thomas Hvitfelt Hansen håber en stærk salgsforening vil medvirke til, at priserne igen retter sig.

De danske fangster af ål har gennem de seneste 10 år lagt på niveau omkring 5-600 tons, og værdien i første omsætningsled udgør ca. 30 mio.kr. 2008 bliver den sidste sæson inden åle genopretningsplanen implementeres – og hvis økonomiske konsekvenser endnu er ukendt.

 
 

FiskerForum - 11. September 2008

 
Nordic Marine Oil A/S
xx
Øster Hurup Båd-& Garnhandel
xx
Alle billeder, tekster og data på FiskerForum er beskyttet af dansk lov om ophavsret. Alle rettigheder tilhører eller varetages
af FiskerForum. Det er ikke tilladt at kopiere eller bruge tekster, data eller billeder fra FiskerForum uden tilladelse. ©

Fiskerforum • www.fiskerforum.dk • CVR 20075376 • info@fiskerforum.dk • Tlf 9731 1946

www.worldfishingtoday.com :  World Fishing Today - Commercial Fishing News - World Wide

www.fiskeskibe.dk : Forum og galleri for og om erhvervsfiskeriet i skandinavien

www.trawlerphotos.co.uk : Trawler Photos is a forum and online gallery of
photographs and images covering everything to do with commercial fishing

Privatlivspolitik • Siderne ses bedst i 1024 * 768 pixels opløsning

Sommerhuse til lystfiskere | Billige sommerhuse