Pronomar
xx
Bue Net
xx
 

Triple Nine - Nyhedsbrev - 3/2010

Et helt godt år

Godt, at tobiskvoten blev forhøjet. Men fiskeriet blev alligevel sat to uger tilbage, og det koster på bundlinien.

 Det skal nok blive et helt godt år for industrifiskeriet, mener Erik Bonde Pedersen

- Det skal nok blive et helt godt år for industrifiskeriet, mener Erik Bonde Pedersen.

Det fastslår TripleNine’s bestyrelses-formand, Erik Bonde Pedersen.

- Vi er naturligvis glade for, at den totale tobiskvote efter nogen tids tovtrækkeri til sidst blev sat op til 400.000 tons, men der kunne på et bæredygtigt grundlag være fanget endnu flere, dengang fisken stod tæt i næsten hele Nordsøen, siger han. - Da kvoten endelig blev forhøjet, havde en del skibe måttet ligge stille i omkring to uger, hvor man altså gik glip af det gode fiskeri, der var mulighed for på det tidspunkt.

- Når dette skrives, omkring Sct. Hans, er der vel ca. 10.000 tons tilbage af kvoten, og denne rest skal såmænd nok blive fisket op. Men nu står fisken mere spredt, så det bliver et mere klumpet og dermed dyrere fiskeri, konstaterer Erik Bonde Pedersen.

- Men alternativet, at kvoten ikke var blevet forhøjet, ville selvfølgelig være endnu værre, tilføjer han.

Alt i alt glæder bestyrelsesformanden sig over det gode fiskeri, samt at afregningspriserne har været fornuftige. - Så det skal nok blive et helt godt år for industrifiskeriet, mener Erik Bonde Pedersen.

Han oplyser, at bestyrelsen netop har besluttet at vurdere forløbet af hele tobissæsonen, før man tager stilling til en eventuel regulering af afregningspriserne, sådan som det allerede er sket for landingerne i april måned. 

 

Nu er der sperling!

Det ser ud til, at der er et godt sperlingfiskeri på vej som opfølgning på den gode tobissæson.

For Det mener i hvert fald fiskeskipper Jens Thorbek. Efter at have opfisket sin tobiskvote landede han med ”Pernille Kim” i slutningen af juni 515 tons sperling til TripleNine’s fabrik i Thyborøn. - Og det var efter kun fire dages fiskeri i dårligt vejr, siger Jens Thorbek, der betoner, at der var tale om et meget rent fiskeri, idet 92,7% var sperling, 0,6% hvilling og 0,5% kuller. - Og det er absolut tilfredsstillende, tilføjer han. For lille kvote Den danske kvote for sperling er i år på 57.000 tons. - Men det er alt for lidt, mener Jens Thorbek, der er sikker på, at kvoten hurtigt bliver fisket op. - Der er tradition for, at det mest er 999-både, der fisker sperling, siger Jens Thorbek. - Vi er således tre 999-både, der fisker ca. 33% af kvoten, og heraf har ”Pernille Kim”, der kan laste 750 tons, den næststørste andel. Resten af kvoten er fordelt over det meste af Vestkysten med et flertal af 999-både.
 

TripleNine fra andelsselskab til aktieselskab

 
 

Frem til udgangen af 2012 er TripleNine’s leverandører selv med til at skabe deres helt egen kapitalandel i virksomheden. 

TripleNine fra andelsselskab til aktieselskab

Adm. direktør Christian Bisgaard

Ved udgangen af 2012 omdannes nemlig det nuværende andelsselskab til et aktieselskab, hvis egenkapital helt og holdent fordeles mellem de nuværende andels1havere.

Antal aktier
Det samlede antal aktier fordeles til andelshaverne med 20% årligt hvert af de fem år, der går, fra beslutningen om selskabsomdannelsen blev truffet, til det nye aktieselskab er en realitet med udgangen af 2012.

Aktierne fordeles mellem andelshaverne i forhold til den mængde fisk, den enkelte har leveret til virksomheden i det enkelte år.

Så man kan altså selv påvirke sin fremtidige aktieandel. Leverer man mange råvarer til fabrikken, øges ens fremtidige aktieandel i det pågældende år - og omvendt.

Værdien af den enkelte aktie
Men det er jo ikke kun antallet af de tildelte aktier, der har betydning for andelshaverne. Det har jo i høj grad også betydning, hvor meget de enkelte aktier faktisk er værd.

Derfor er det også meget vigtigt, at vi alle sammen - både andelshaverne og virksomhedens ledelse og medarbejdere har fokus på at øge den enkelte akties værdi.

Det er således meget vigtigt, at vi kan tilbyde konkurrencedygtige afregningspriser - både på kort og på langt sigt.

Ligeledes bestræber vi os på at øge egenkapitalen - og dermed aktiernes værdi - ved at udvikle selskabet og starte nye forretningsområder op og ved at trimme organisationen, så vore ressourcer til stadighed er tilpasset de krav og muligheder, som bydes vores virksomhed - nu og i fremtiden.

Konkret udvikling og tilpasning
Det er på den baggrund vi har engageret os i et samarbejde med Pioneer Fishing’s fiskemelsfabrik i Sydafrika om produktion og salg af fiskemel til eksportmarkederne.

Det er også derfor, vi nu har besluttet at sætte kraft ind på at udvikle vores eksportmuligheder til Kina. Det er et stærkt voksende marked, der forventes at blive åbnet for import af vore produkter i løbet af dette år.

Og det er derfor, vi har ønsket at styrke TripleNine Pharma A/S, der bl.a. producerer phospholipider til humant brug, hvilket vi forventer os rigtig meget af.

Endelig er det også endemålet med de øvrige organisationsændringer, som vi er i færd med at gennemføre.

Disse tiltag skal alle være med til at øge virksomhedens egenkapital og dermed værdien af de aktier, som andelshaverne får overdraget ved udgangen af 2012.

På denne måde kan den enkelte andelshaver virkelig registrere den fulde værdi af sin egen indsats og af alle øvrige tiltag, der tjener virksomhedens interesser.

Det ville aldrig kunne lade sig gøre, hvis vi var forblevet et andelsselskab.

Målrettet udvalg
Vi er nu i det tredje år efter generalforsamlingens beslutning om at omdanne TripleNine til et aktieselskab, så der er kun godt to år tilbage, til det rent faktisk sker.

Derfor har bestyrelsen besluttet at nedsætte et udvalg, der målrettet skal arbejde med at finde frem til, hvordan det kommende aktieselskab skal strikkes sammen, og hvad der helt konkret skal ske i den forbindelse.

 

TripleNine Fish fusionerer med ESSI

Pr. 1. juni i år har ESSI A/S overtaget TripleNine Fish A/S, der bl.a. producerer frossen agn til sportsfiskere af højkvalitets tobiser. ESSI’s direktør Ejgil Knudsen oplyser, at det er helt naturligt at lægge konsumfiskeindustrivirksomheden ESSI sammen med TripleNine Fish, idet også agnen til sportsfiskere fremstilles under konsumlignende forhold, da den skal være af meget høj kvalitet. Samtidig er der naturligvis tale om en organisatorisk slankning.  

Energibesparelser på 4 millioner kroner årligt

Alene i år vil gennemførte og planlagte energibesparelsesprojekter i Esbjerg og Thyborøn give en besparelse på 17 millioner kWh om året. Det svarer til ca. 4 mio.kr. Hertil kommer tilskud af en betydelig størrelse fra elselskaberne..

Det oplyser kvalitets- og miljøchef Henrik Sørensen. - Ny lovgivning har nemlig medført, at energiselskaberne kan opkræve et energisparebidrag, som de skal kanalisere ud til forbrugerne igen ved at udbetale forholdsvis store tilskud til gennemførelse af energispareprojekter hos forbrugerne, fortæller Henrik Sørensen. Han oplyser, at TripleNine’s projektafdelinger hen over foråret har gennemført projekter i samarbejde med Dong, EnergiNord og Naturgas Midt-Nord, som har medført tilskud.

Energibesparelser på 4 millioner kroner årligt

- Vi har sikret virksomheden samlede tilskud til gennemførelse af energibesparelsesprojekter på ca. 4,3 mio.kr., konstaterer kvalitets- og miljøchef Henrik Sørensen, der i forbindelse med de gennemførte organisationsændringer nu også har fået ansvar for kvaliteten i virksomheden.

Samlet tilskud på 4,3 mio.kr.
I Thyborøn, hvor der fortrinsvis er udført isoleringsprojekter, for eksempel efterisolering af damprør og kondensatrør samt isolering af koger 3, har man opnået et samlet tilskud på godt 300.000 kr., og yderligere 1,5 mio.kr. afventer blot, at nogle projekter færdiggøres.

I Esbjerg er der udført forskelligt arbejde på fiskeolietanke samt på vandudladeren, så det sikres, at al dampen er kondenseret, inden det lukkes ud.

- Her har vi fået et samlet tilskud på godt 800.000 kr., mens yderligere 1,6 mio.kr. afventer, at nogle projekter færdiggøres, siger Henrik Sørensen.

- Ved gennemførelsen af de nævnte projekter har vi altså bare i år sikret virksomheden samlede tilskud på ca. 4,3 mio.kr., konstaterer miljøchefen. - Og vi har faktisk ansøgt om yderligere 300.000 til et nyt projekt.

- At det har været muligt at få en så stor andel i støttemidlerne skyldes blandt andet, at projektafdelingerne i både Thyborøn og Esbjerg har formået at gennemføre de enkelte projekter både hurtigt og effektivt, og det skal de have stor tak for, slutter Henrik Sørensen.

 

Ny økonomichef

Den 1. juli overtog Stefan Due posten som økonomichef i TripleNine efter Freddy S. Christensen, der har været ansat i virksomheden i godt 33 år.

Energibesparelser på 4 millioner kroner årligt

- Jeg glæder mig til at give mig i kast med de mange udfordringer, der venter forude, siger TripleNine’s nye økonomichef, Stefan Due.

Stefan Due kom til TripleNine i 1998 efter at have været ansat i regnskabsfunktionen hos transportvirksomheden Roland Munch A/S.

Hos TripleNine har han mest beskæftiget sig med udfærdigelse af regnskaber, men i den seneste tid har han naturligvis kikket Freddy Christensen meget over skulderen for at få et godt indblik i de arbejdsopgaver, der venter ham som økonomichef.

- Vi har jo arbejdet tæt sammen i mange år, så jeg havde i forvejen et rigtig godt kendskab til mit nye arbejdsområde, siger Stefan Due.

Mange spændende udfordringer
- For mig har det meget høj prioritet, at vi er helt opdateret og optimeret på edb-området, så vi til enhver tid kan levere de oplysninger, der kræves af os, fastslår han.

Stefan Due erkender, at der ligger mange udfordringer og venter forude. - Men dem glæder jeg mig til at give mig i kast med. Det er spændende at være ansat i en dynamisk virksomhed, hvor der hele tiden er udvikling, siger den nye økonomichef.

 

Ny hjemmeside

Nu TripleNine får en ny hjemmeside med nyt design og med mange nye funktioner

Energibesparelser på 4 millioner kroner årligt

Sådan kommer TripleNine’s nye hjemmeside til at se ud. Den findes på samme adresse som hidtil: www.999.dk.

-
Den nuværende 999-hjemmeside er ni år gammel. Løsningen har kørt godt, men udviklingen kræver, at der sker noget nyt på siden, siger Business Development Manager Yanqi Zhang Larsen.

Hun forklarer, at den nye løsning bygger på et nyt CMS-system med et opfrisket design, der respekterer TripleNine’s oprindelige designlinie. Løsningen indeholder funktionaliteter, der svarer til den gamle, men med mange nye funktioner, f.eks.

  1. Et mere up-to-date udseende, så man nemmere kan finde rundt på siden
  2. Der bliver et integreret katalog til Product Specifications og til
    Product Manual
  3. Der bliver en integreret videoafspilning og
  4. Et eksternt nyhedsbrevsmodul.

Yanqi Zhang Larsen forventer, at den nye hjemmeside er driftsklar i løbet af juli måned..

 

TripleNine ruster sig til fremtiden

For at ruste TripleNine Fish Protein a.m.b.a. til at tackle fremtidens udfordringer foretages nu en række ændringer i organisationen.

TripleNine ruster sig til fremtiden

Adm. direktør Christian Bisgaard: - Vi er overbevist om, at vi med disse justeringer af vores organisation vil stå godt rustet til at kaste os over fremtidens udfordringer - og muligheder

- Tilpasningerne er blandt andet en følge af, at hele vores produktion af fiskemel og -olie nu foregår i Thyborøn, samt at nogle funktioner specifikt henlægges under det selvstændige selskab, TripleNine Pharma A/S, der renser fiskemel og -olie og fremstiller phospholipider, som vi håber meget snart at få godkendt til humant brug, oplyser administrerende direktør Christian Bisgaard.

- Hertil kommer, at vi ønsker at ruste virksomheden til fremtidens nye markedsforhold og de øvrige udfordringer, som vi står overfor, tilføjer han.

Fokus på nye markeder
De organisationsændringer, der gennemføres, er blandt andet:
Pr. 1. oktober lægges Sekretariatet sammen med Administrationen.

- Det betyder, at direktionssekretær Annette Munch fysisk flytter ind til administrationsafdelingen, så vi bedre kan udnytte de samlede personaleressourcer, siger Christian Bisgaard.

For at styrke virksomhedens salgsindsats omdannes desuden pr. 1. juli marketingafdelingen til at tage sig af mere målrettet salg, idet Yanqi Zhang Larsen så kommer til at sidde sammen med de øvrige medarbejdere i Ekspeditionen, der ved samme lejlighed omdøbes til salgsafdelingen.

- Her får Yanqi bl.a. til opgave at bringe TripleNine ind på det voksende marked for vore produkter i Kina, der forventes åbnet for import af disse produkter i løbet af dette år, forklarer Christian Bisgaard.

Endelig nedlægges projektafdelingen i Esbjerg pr. 1. oktober i år.

Klar til fremtidens muligheder
For at styrke TripleNine Pharma A/S er kvalitets- og udviklingschef Hans Otto Sørensen allerede, også fysisk, flyttet til TripleNine Pharma, hvor han skal varetage udviklingsopgaverne i dette selskab, mens kvalitetsarbejdet for TripleNine Fish Protein nu er overtaget af miljøchef Henrik Sørensen, der også bliver leder af laboratoriet i Esbjerg.

- Vi er overbevist om, at vi med disse justeringer af vores organisation vil stå godt rustet til at kaste os over fremtidens udfordringer - og muligheder, siger Christian Bisgaard.

 

Ændring af luftudledning sparer 3 millioner kWh årligt

TripleNine har ansøgt miljømyndighederne om godkendelse til at ændre luftudledningssystemet i Esbjerg, så termisk forbrænding kan undgås.

- Det drejer sig om et projekt, der indebærer, at afsugningen fra TripleNine Pharma behandles i en vasker, og termisk forbrænding kun startes op, hvis vi skal køre resterilisering, forklarer miljøchef Henrik Sørensen.

- Hvis vi får en godkendelse af dette projekt, kan vi spare 3 millioner kWh årligt og opnå et tilskud til projektet på ca. 820.000 kr., siger Henrik Sørensen.

Fælles miljøgodkendelse
- I øvrigt er vi nået til enighed med miljømyndighederne om, hvordan den fremtidige miljøregulering skal foregå i Esbjerg, oplyser Henrik Sørensen. - Vi har således aftalt at påbegynde en revurdering af alle gældende godkendelser, både i TripleNine Pharma og i TripleNine Fish Protein, og samle disse i en fælles godkendelse.

- Da hovedparten af de tilbageværende godkendelsespligtige aktiviteter ligger i TripleNine Pharma, udsteder miljømyndigheden den samlede revurderede godkendelse til dette selskab, der således må påtage sig ansvaret for, at samtlige vilkår for de to virksomheder overholdes, fastslår Henrik Sørensen.

 

FiskerForum - 13. Juli 2010

 

Del

 
 
Stenbjerg Net
xx
Nordic Marine Oil A/S
xx
Alle billeder, tekster og data på FiskerForum er beskyttet af dansk lov om ophavsret. Alle rettigheder tilhører eller varetages
af FiskerForum. Det er ikke tilladt at kopiere eller bruge tekster, data eller billeder fra FiskerForum uden tilladelse. ©

Fiskerforum • www.fiskerforum.dk • CVR 20075376 • info@fiskerforum.dk • Tlf 9731 1946

www.worldfishingtoday.com :  World Fishing Today - Commercial Fishing News - World Wide

www.fiskeskibe.dk : Forum og galleri for og om erhvervsfiskeriet i skandinavien

www.trawlerphotos.co.uk : Trawler Photos is a forum and online gallery of
photographs and images covering everything to do with commercial fishing

Privatlivspolitik • Siderne ses bedst i 1024 * 768 pixels opløsning

Sommerhuse til lystfiskere | Billige sommerhuse