Besøg vores mobil side
 .

20 år med FF Skagen og FF-NYT

Udgivet af FiskerForum den 12-09-2017 · info@fiskerforum.dk

Claus Jacobsen forlader FF-NYT og FF som journalistisk freelance tilknyttet medarbejder og kommunikationsrådgiver.

Han fik i den anledning en særlig opgave af CEO Johannes Palsson, som Claus Jacobsen her fortæller til FF Nyt og som FiskerForum har fået lov til at gengive.


FF Nyt no. 2 August 2017


Fortæl om de begivenheder og indtryk, som det efter din mening er værd at sætte fokus på i de næsten 20 år, du har været knyttet til FF og FF-NYT. Fortæl også gerne om, hvor du kommer fra, hvad du har arbejdet med tidligere og om, hvorfor du valgte at slå dig ned i Skagen.


Omtrent sådan opfordrede og udfordrede CEO Johannes Palsson mig for nogen tid siden. Anledningen var, at jeg havde besluttet at forlade FF og dermed FF-NYT som jeg har udarbejdet i knap 20 år med ansvar overfor redaktionsudvalg og bestyrelse og fire udgaver af dette blad hvert år. Det er blevet til omkring 800 sider. Samtidig har jeg i de to årtier været til rådighed som kommunikationsrådgiver med en finger på pulsen i branchen og i den fiskeripolitiske


verden, herunder i dansk og international presse. Samtidig foreslog Palsson, at en anden journalist med kendskab til branchen skulle lave et interview med mig. Det blev Lars Gammelgaard, Fiskeri Tidende.


Overrasket


Jeg blev overrasket. Hvem kan være interesseret i, hvad jeg måtte mene. Jeg spurgte andre indenfor og udenfor branchen.


De var af samme opfattelse som Palsson, at det kunne være interessant at få et indtryk af FF og udviklingen set fra mit, et journalistisk perspektiv med rødder i danske medier.


Det overraskede mig igen, da jeg samlede mine indtryk af, hvad der dog er sket i mine næsten 20 år i FF i samarbejde med tre bestyrelsesformænd og tre administrerende direktører i både op- og nedgangstider. Ser jeg tilbage er det an- delsselskab fra 1960, der blev til et aktieselskab, og i dag er en koncern, skabt af fiskere og fiskeindustrien som en af de største i verden indenfor branchen.


Mødet med Skagen


Først lidt om mig selv, som jeg også er bedt om at fortælle.


Jeg kom til Skagen, da jeg havde sagt mit job op i DR,hvor jeg var ansat i 22 år som TV-producer og programmedarbejder i DR-TV’s Provinsafdeling i Aarhus og DRs aktualitetsafdeling i København.


Tiden var kommet til, mente jeg for 25 år siden, at trappe ned og besluttede mig til at flytte til Skagen. Jeg ville være tæt på de to have, hvor der er højt til himlen, et rigt fugleliv, aktivt erhvervsliv baseret på fiskeri, skibsværft og en stor havn foruden kunstneriske oplevelser. Det tiltalte mig.


Skagen og fiskeriet


En annonce i mit fagblad JOURNALISTEN, hvor Fiskeri Tidende søgte en medarbejder nordenfjords, blev dog et fagligt og personligt vendepunkt. Til min overraskelse fik jeg jobbet med fast redaktion i Skagen Fiskeriforenings kontor.


Senere spurgte magasinet FiskerBladet, om jeg ville skrive og redigere deres månedsblad, og så kontaktede FF Skagens daværende direktør Werner Broberg mig og spurgte, om jeg også kunne hjælpe med, som han udtrykte det, at lave deres kvartalsblad på fire sider og sort - hvide billeder ved siden af jobbet på FiskerBladet. Det sagde jeg ja tak til, og siden har mit engagement i Skagen stort set været knyttet til FF og FF-NYT, mens jeg efter nogle år forlod FiskerBladet. Takket være direktion, bestyrelse og fremdrift i FF har FF-NYT udviklet sig til et langt større blad med en bredere målgruppe af fiskere, rederier, fiskeindustrien, medarbejderne, Folketingets relevante udvalg, danske medlemmer af Europa-Parlamentet, ministerier, medierne og mange flere.


Der er vokset et påtrængende behov for at markere nationalt og internationalt, at Danmark repræsenterer mere end 90 pct. af industrifiskeriet i Europa, i dag omtalt som protein fiskeri.


De gamle fiskere


Hvad vælger jeg så at fokusere på i de knap 20 år i FF og med FF-NYT? Udover et FF-NYT fire gange årligt blev det en særlig opgave at udarbejde FF’s 40 års jubilæumsbog i 2000 og 50 års jubilæumsbogen 10 år senere. Her interviewede jeg for syv år siden fire af de fiskere, der var med til at starte FF efter tre års kamp for at nå dette mål.


Jeg mødte fiskeren Søren Hougesen, der tog initiativ til og var drivkraften i »Spareforeningen til oprettelse af fiskernes egen fiskeindustri«, der skulle sikre starten af FF. Samtidig læste jeg samtlige bestyrelsesreferater og beretninger fra generalforsamlinger i FF i 50 år.


Tre bestyrelsesformænd og direktører


I de mange år har jeg arbejdet med de tre bestyrelsesformænd, Kurt Strøm, Jørgen Ottesen, der var 36 år i bestyrelsen, den nuværende Jens Borup bestyrelsesformand fra 2007, samt tre administrerende direktører, Werner Broberg med 42 år i dette job, og senere hans søn Morten Broberg. Siden 2014 har Johannes Palsson, CEO, som direktøren tituleres i dag, taget initiativer til, at FF Skagen er vokset endnu mere på flere områder.


Samtidig har økonomidirektøren, der tituleres CFO, Poul R. Poulsen, været en tæt kontakt og rådgiver i min tilknytning til FF. Med hans råd, viden og perspektiv har FF-NYT udviklet sig til det blad, som det er i dag.


Jeg takker samtidig IT-driftschef hos FF Bo Hellum, der er en fantastisk fotograf med fotos i alle årene til FF-NYT. Uden ham kunne jeg ikke have udarbejdet FF- NYT, som det fremtræder visuelt og hvad indhold angår.


Kommunikationsrådgivning


I min tid i FF har opgaven også været at åbne døre til nationale og internationale medier, der ved for lidt om industri fiskeriet, protein fiskeret som det omtales i dag og de produkter, der produceres. Det førte bl.a. til, at jeg efter en del besøg i Bruxelles skrev i et par år til det magasin, som EU udgiver på alle sprog til nationer om fiskeri.


I London fik jeg på vegne af FF aftale med redaktøren af den i branchen betydende, internationale avis, »Fishing News« med artikler om vort industrifiskeri, som gjorde, at nu vidste de også mere om det. Det lykkedes samtidig at få TV-stationen BBC til Skagen, hvor det blev til et længere indslag World Wide om FF og fiskeriet.


Vi inviterede derudover til pressemøde i Internationalt Pressecenter i Udenrigsministeriet i København, hvor FFs direktion og bestyrelsesformand deltog. Omkring 10 til 12 internationale journalister foruden en række danske medier mødte op.


En kommunikationsrådgiver bidrager også til at få placeret kronikker og debatindlæg i medierne. Således har både Werner Broberg, Morten Broberg, Jens Borup og de sidste par år Johannes Palsson haft kronikker og debatindlæg i bl.a. BØRSEN og Jyllands-Posten


Det er sket samtidig med, at fiskemelsforeningen, i dag Marine Ingredients Denmark, MID, har udviklet sig til en markant medspiller, aktør og kommunikatør i det danske fiskeripolitiske erhvervsliv, hvor dette fiskeri omfatter omkring 20 pct. af dansk fiskeri og styrker profilen fiskeripolitisk og i medierne.


Nye tider - hele tiden


Konkret har de næsten 20 år med FF og FF-NYT ført til overraskende mange initiativer i virksomheden, der vel at mærke er gennemført.


Blandt de største begivenheder i FF’s nyere historie er for mig at se uomtvisteligt, da FF ændredes fra et AmbA til et A/S i 2013.


Indførelse af Individuelle Omsættelige Kvoter i 2003 (IOK) resulterede i større og større fartøjer, som efter ændringen til et aktieselskab betød, at fiskerne ikke længere var bundet til at levere til deres andelsselskab. Tre år tidligere blev FF 50 pct. medejer af SWEDAN i Sverige, i dag


SWEDEN PELAGIC AB i Sverige, med det formål at konsolidere den svenske forædling af pelagisk fisk.


Jeg må også nævne, at FF med ny teknologi fordobler overskudsvarme fra produktionen til Skagen Varmeværk i en markant win-win situation: Der spares penge, også på CO2 regnskabet, og skagboerne får billigere fjernvarme.


Også på et par andre områder tager FF initiativer, der alene skyldes virksomheden, og ikke politiske krav. På generalforsamlingen i 2009 fremgår det af beretningen, at FF over en 4-årig periode har investeret knap 100 mio. kr. i udstyr til rensning af fiskemel og fiskeolie for dioxin og andre uønskede stoffer. Også det skulle vise sig at blive en investering, der lægges mærke til internationalt.


Opførelse af en ny og tidssvarende administrationsbygning for nogle år siden var ligeledes en markant begivenhed. Den betød, at FF’s Handelsafdeling efter ombygning af den hidtidige administrationsbygning fik mulighed for at vokse og tiltrække kunder fra det nære samfund udover de mange internationale fiskeskibe og turister, der hvert år er i Skagen.


Der er bestemt mange andre betydningsfulde begivenheder. Jeg har valgt dem, som jeg ønsker at fokusere på: Et nationalt og internationalt billede af en lokal baseret fiskerierhvervsvirksomhed med en markant international profil, der også i disse år fortsat udvikler sig bemærkelsesværdigt.


2014 til 2017


En anden betydningsfuld udvikling var, da FF i 2014 blev hovedejer af Hanstholm Fiskemelsfabrik. Også den kendsgerning, at FF Skagen bliver den første fiskemelsfabrik i verden, der certificeres efter kvalitetsstandarden ISO 9003 i 1995 foruden en lang årrække med nye internationale certificeringer, placerer FF med en særlig international profil.


Det gælder også den overraskelse, som det var i branchen, da FF købte HF og det svenske Frølunda transport og indgik aftale med »Rygaard Fisketransport A/S« om etablering af et fisketransportselskab »Rysgaard Fisketransport A/S«, hvorefter al ekspertise på fiskekøb og salg i »HF Transport og Fiskehandel A/S« i dag er et 100 pct. datterselskab til FF.


FFs Handesafdeling udvikler sig med ny daglig ledelse efter at være flyttet ind i FF’s tidligere administrationsbygning. Den ny strategi er åbenhed og offensiv med styrket markedsføring, ikke alene overfor fiskere, fartøjer og sejlende turister, men i særlig grad også overfor skagboere og vendelboere. De får øjnene op for, at FF Handel på havnen har meget at byde på med ikke færre end omkring 1.000 forskellige varetyper fra klemmer, kuglepenne, sko, beklædning, vaskemidler og stort set alt til daglige fornødenheder, foruden naturligvis alt, hvad besætningen på de største fartøjer har brug for. Der er levering døgnet rundt, også i weekenden, til de fartøjer, som ønsker det.Kilde: FF Skagen
FiskerForum.dk


20 år med FF Skagen og FF-NYT - del gerne


© 2019 • Fiskerforum • CVR 32663192 • www.fiskerforum.cominfo@fiskerforum.com • Tlf +45 6022 0946 Cookie- og privatlivspolitik