Besøg vores mobil side
 .

2020 plan udbygger kompetenceområder

Udgivet af FiskerForum den 23-10-2014 · info@fiskerforum.dk

Efter et grundigt forarbejde kan Hirtshals Havn nu offentliggøre sin nye Vision 2020, der præsenterer havnens visioner for udviklingen over de kommende seks år. Havnen præsenterer med Vision 2020 de pejlemærker, der er lagt ud for havnens forretningsområder, og de ressourcer der bliver sat ind på at gøre visionerne til virkelighed.

2020 visionen er fundamentet for kommende års udvikling


Det bærende afsæt for Hirtshals Havns visioner er en definition af havnen som "En kommerciel virksomhed med en lokal, en regional og en Skandinavisk forpligtelse". Det er hermed lagt fast, at havnen gennem indtjening og en robust økonomi skal sikre grundlaget for, at havnen kan levere rammer for erhvervslivet, og skal dermed være med til at skabe arbejdspladser og skatteindtægter i Nordjylland. Samtidig har Hirtshals Havn en unik geografisk placering, der skal udnyttes til at skabe logistikløsninger, der er mere effektive end mange af de løsninger, der eksisterer i dag. Med direkte adgang fra havnen til fiskefarvande, andre dele af Europa, oliefelter og søkorridorer, kan havnen på alle felter indgå i logistikløsninger, der er mere effektive og fordelagtige end traditionel tænkning giver mulighed for i dag.Hirtshals Havn har over de seneste år realiseret en jævn vækst, og Vision 2020 er grundlaget for at fortsætte væksten frem mod 2020, hvor et stærkt fokus på havnens rolle i fremtidens Skandinavien er bærende. Dermed skal Hirtshals Havn også være kendetegnet som "PORT OF SCANDINAVIA . . . . . because geography matters".Vision 2020 rummer målsætninger på de forretningsområder, der i fremtiden vil udgøre kernen i havnens aktiviteter:
  • Ro/ro-trafikken ud fra Hirtshals Havn skal udvikles med afsæt i de eksisterende færgeruter, hvor Hirtshals Havn skal være det intermodale koblingspunkt mellem søtransport, jernbanetransport og vejtransport i Skandinavien. Kombinerede transportløsninger, muligheder for konsolidering og unik geografi skal give nye logiske logistikløsninger til gavn for erhverv og forbrugere.

  • Stykgodsaktiviteter og bulkaktiviteter skal i samarbejde med aktører på havnen udbygges med henblik på at opnå markedsandele, der er realistiske i en geografisk sammenhæng.

  • Hirtshals Havn skal generobre sin førerposition i fiskeriet gennem tiltrækning af fiskeforædlingsvirksomheder. Ved at bygge videre på de eksisterende kompetencer og synliggøre nye muligheder skal Hirtshals Havn udvikles som Skandinaviens "Boulogne sur Mer"; nemlig "Boulogne du Nord".

  • Maritim service er i Vision 2020 blevet udskilt som et selvstændigt forretningsområde. I samarbejde med virksomheder på havnen, og med en koordineret ressourceindsats sættes fokus på segmenter i den maritime industri, der naturligt vil kunne benytte havnen. Hermed sikres også en indsats, der styrker Nordjylland.

  • Udvikling af offshore-sektoren i Vendsyssel skal ske i samarbejde med enkeltvirksomheder og i den gruppe havnen har været med til at etablere: "Offshore Base Scandinavia". Indsatsen skal skabe øget aktivitet og flere arbejdspladser i Vendsyssel, og Hirtshals Havn vil både have fokus på reparationsaktiviteter og muligheden for at blive basehavn.Realiseringen af havnens visioner betyder, at de fysiske rammer inden for havnens område udvikles.Vision 2020 understøttes dermed af en opdateret masterplan; Masterplan 2030-3, der færdiggøres og offentliggøres i løbet af november i 2014.Kilde: Hirtshals Havn
FiskerForum.com


Syntes du om artiklen - så huske at like den på Facebook - så dine venner også får mulighed for at læse den.


© 2018 • Fiskerforum • CVR 32663192 • www.fiskerforum.cominfo@fiskerforum.com • Tlf +45 9731 1946 Cookie- og privatlivspolitik

FiskerForum er drevet af Apollomedia