Besøg vores mobil side
 .

35 ansøgninger til 138 millioner havnekroner.

Udgivet af FiskerForum den 19-06-2012 · info@fiskerforum.dk

Tilskudsansøgninger til udvikling af havne og landingssteder sluttede den 15. maj 2012 og kan nu gøres op.

Ansøgningsrunden for ordningen Havne og Landingssteder under Fiskeriudviklingsprogrammet EFF (Den Europæiske Fiskerifond). Ordningen har til formål at udvikle og modernisere fiskerihavne og der kan eksempelvis søges om tilskud til kajanlæg og landingsfaciliteter eller til investeringer i lager- og auktionshaller og kølekæder.

Den økonomiske bevilling er på i alt 60 mio. kr. men da bevillingerne for 2012 og 2013 er slået sammen, forventes det ikke, at der kommer en ansøgningsperiode i 2013.

Anmodningerne og tilskud forventes færdigbehandlet indenfor de næste tre måneder.

Fakta om:
Den Europæiske Fiskerifond (EFF)
Med et samlet budget på ca. 3,8 milliarder euro (2006-priser) for programmeringsperioden 2007-2013 støtter Den Europæiske Fiskerifond (EFF) EU's fiskeri, akvakultursektor, fiskeriområder og ferskvandsfiskeri. Den finansierer således de operationelle programmer, der udarbejdes af medlemslandene i samråd med lokale og regionale arbejdsmarkedsparter og andre repræsentanter for fiskeriet.


Kilde:
FiskerForum.com


Syntes du om artiklen - så huske at like den på Facebook - så dine venner også får mulighed for at læse den.


© 2018 • Fiskerforum • CVR 32663192 • www.fiskerforum.cominfo@fiskerforum.com • Tlf +45 9731 1946 Cookie- og privatlivspolitik

FiskerForum er drevet af Apollomedia