Besøg vores mobil side
 .

Dansk Åleekspedition 2014 er retur efter togtet til Sargassohavet

Udgivet af FiskerForum den 10-05-2014 · info@fiskerforum.dk

Danmarks største havforskningsskib Dana returneret til Hirtshals efter mere end to måneders togt, hvor man på Dansk Åleekspedition 2014 har undersøgt ålens gydeområde i Sargassohavets sydlige og østlige områder i fem uger og efterfølgende fulgt ålelarvernes rute tilbage mod Danmark.

Åleekspeditionen har med DTUs havforskningsskib Dana undersøgt et havområde flere gange større end Danmark for at forstå den europæiske åls voldsomme tilbagegang.


Tilgangen af åle-yngel er gået meget tilbage de seneste 30 år, og spørgsmålet er, om der er sket ændringer i larvernes overlevelsesmuligheder i Sargassohavet eller på deres vej mod Europa, som kan have bidraget til nedgangen, fortæller togtleder og seniorforsker Peter Munk fra DTU Aqua.


Det store spørgsmål, som Dansk Åleekspedition skulle være med til at besvare og løse, var: Hvorfor vælger ålen at svømme helt til det sydlige Sargassohav for at gyde og hvad er det for særlige forhold, der giver larver en god start på livet her samt hvilke havstrømme bringer larverne til Europa og sikrer en fornyelse af ålebestanden.


Togtet var delt op i tre dele:
  1. Første del af togtet i Sargassohavet havde fokus på at finde ud af præcis hvor i det store område den europæiske ål gyder samt at beskrive ålelarvernes udbredelse og opvækstvilkår i forhold til de fronter mellem det kolde og varme vand der mødes i området. Sådanne fronter skaber generelt gode betingelser for fiskeyngel.
    1.
  2. Anden del af togtet fortsatte prøvetagningerne østover mod Azorerne for at undersøge hvor langt gydeområdet strækker sig mod øst, og hvilke havstrømme der eventuelt fører larverne mod Europa.
  3. Tredje del af togtet fulgte ålelarvernes rute hele vejen til Europa.
Resultatet af den lange rejse, hvor der har deltaget 33 danske og internationale eksperter, viser en anderledes sammensætning af plankton-samfundet i disse områder end den er set på tidligere ekspeditioner. Vilkårene kan altså have ændret sig for larverne med betydning for deres overlevelse.


Det vil man få et bedre indblik i når de mange prøver er analyseret i detaljer, konkluderer Peter Munk, DTU Aqua, togtleder på Dansk Åleekspedition 2014.


Kilde: Dansk Åleekspededition 2014
FiskerForum.com


Syntes du om artiklen - så huske at like den på Facebook - så dine venner også får mulighed for at læse den.


© 2018 • Fiskerforum • CVR 32663192 • www.fiskerforum.cominfo@fiskerforum.com • Tlf +45 9731 1946 Cookie- og privatlivspolitik

FiskerForum er drevet af Apollomedia