Besøg vores mobil side
 .

Åleforvaltningsplanen ønsker flere ål – det kræver færre skarv, siger kystfiskerne

Udgivet af FiskerForum den 13-03-2013 · info@fiskerforum.dk

Dansk Kystfiskerforening opfordre nu, i forbindelse med åleforvaltningsplanen, på det kraftigste NaturErhvervsstyrelsen for Fiskeri til at lægge pres på NaturStyrelsen for øge reguleringen af skarv.

Kystfiskerne ser ikke kun skarven, som en trussel mod ålene, men mod alle fiskearter i det kystnære område. Det kan godt være at sælerne tager en del fisk og forureningen også gør sit til at fiskene bliver færre og færre langs vores kyster, men ifølge en rapport om danske skarvers fødevalg 1992, fra Miljø- og Energiministeriet og Skov- og Naturstyrelsen, opgøres skarvens samlede fødeforbrug i yngleperioden, til mindst 4.700.000 kg fisk svarende til ca. 188 millioner små fisk og ål (gns.vægt 24 til 25 gram).

Men noget der ikke er med i optællingen og som kystfiskerne gang på gang har forsøgt at få svar på, er spørgsmålet om, hvor meget skarven fortærer uden for yngleperioden. Det er alligevel mange måneder om året, selv med fratræk af vintermånederne, hvor tallene ikke er helt opdateret og som dermed med sikkerhed kan vise sig at være betydeligt større end tallene umiddelbart fortæller.

Tallene ovenfor er resultaterne fra tyve år gamle rapporter og man kan i dag ”glæde” sig over at antallet af skarvreder sidste år blev talt til 27.109 reder og skarven nu i antal formentlig ligger omkring 250.000 fugle. Disse tal er desværre kraftigt stigende igen, især på grund af Naturstyrelsens manglende regulering.

I forbindelse med undersøgelsen som DTU og Danmarks Fiskeriforening i øjeblikket gennemfører, kunne det være interessant, at sammenligne det kystnære fiskeri i de områder hvor skarven yngler og har sine kolonier.

Kystfiskerne kan se alvoren – men kan vores miljøvogtere og politikere også se det.


Kilde:
Dansk Kystfiskerforening v/Henrik M. Nielsen
Dansk Fritidsfiskerforbund v/Arne Rusbjerg
Dansk Amatørfiskeforening v/ Vagn Gram
FiskerForum.comSyntes du om artiklen - så huske at like den på Facebook - så dine venner også får mulighed for at læse den.


© 2019 • Fiskerforum • CVR 32663192 • www.fiskerforum.cominfo@fiskerforum.com • Tlf +45 6022 0946 Cookie- og privatlivspolitik