Besøg vores mobil side
 .

Bilag 6 - Meddelelse om procentsatser for tildeling af ekstra årsmængder

Udgivet af FiskerForum den 21-03-2014 · info@fiskerforum.dk

Bilag 6 meddelelse om Procentsatser for tildeling af ekstra årsmængder til fangstkvotefartøjer, samt forlængelse af frist for frameldelse af tilladelse som fangstkvotefartøj

Bilag 6 meddelelse om Procentsatser for tildeling af ekstra årsmængder til fangstkvotefartøjer, samt forlængelse af frist for frameldelse af tilladelse som fangstkvotefartøj

I § 173, stk. 3 og § 175, stk. 5 i Reguleringsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 1423 af 12. december 2013 om regulering af fiskeriet i 2014-2020) er fastsat procentsatser for de ekstra mængder, der kan tildeles et fartøj med fangstkvotetilladelse i det enkelte farvandsområde.

På baggrund heraf meddeles, at procentsatserne for ekstra mængder i 2014 er følgende:

Østersøen

Fangstkvotefartøjer som fisker i Østersøen, vil i 2014 kunne få tildelt ekstra årsmængder med 30 % for årsmængder indtil 100 tons, og 20 % for årsmængder over 100 tons.

Der vil første gang den 1. maj 2014 være mulighed for tildeling af yderligere ekstra mængder for fartøjer, der erhverver højere årsmængde jf. § 175, stk. 4.

Nordsøen og Skagerrak

Fangstkvotefartøjer som fisker med trawl, snurrevod, garnredskaber eller liner i Nordsøen og Skagerrak, kan i 2014 få tildelt ekstra årsmængder med 30 % for årsmængder indtil 100 tons, og 20 % for årsmængder over 100 tons i forhold til fartøjets årsmængder baseret på fartøjets FKA den 1. januar 2014, jf. § 173 stk. 3.

Ejere af fangstkvotefartøjer, der er ejer eller medejer af andre fartøjer med årsmængder af torsk, kan tildeles ekstra årsmængder af torsk, på baggrund af de årsmængder af torsk, der overføres fra disse fartøjer til fangstkvotefartøjet. Der vil første gang den 1. maj 2014 være mulighed for tildeling af yderligere ekstra mængder, jf. § 175, stk. 5.

Fælles bestemmelser

Ejere af fangstkvotefartøjer, der tildeles ekstra årsmængder af torsk jf. reglerne i kystfiskerordningen, kan tildeles yderligere ekstra årsmængder af torsk på baggrund af disse mængder.

Fangstkvotefartøjer er fartøjer, der d.d. er udstyret med en fungerende elektronisk overvågningsenhed (kameraovervågningsudstyr inkl. kontrolboks til indsamling af sensordata).

Fristen for frameldelse af tilladelse som fangstkvotefartøj er den 15. april 2014, jf. § 173, stk. 2. Det er en betingelse for at framelde fartøjet, at der ikke er anvendt noget af den ekstra årsmængde. Det vil være muligt at framelde tilladelsen delvist, således at den fremover kun gælder for Skagerrak og Nordsøen eller Østersøen.

Framelding indsendes pr. e-mail til spj@naturerhverv.dk

Det vil ikke være muligt at ansøge om tilladelse som fangstkvotefartøj for fartøjer, der ikke allerede havde tilladelse i 2013, jf. § 176.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1423 af 12. december 2013, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft med virkning fra den 22. marts 2014.

Kilde. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
FiskerForum.com

Syntes du om artiklen - så huske at like den på Facebook - så dine venner også får mulighed for at læse den.


© 2018 • Fiskerforum • CVR 32663192 • www.fiskerforum.cominfo@fiskerforum.com • Tlf +45 9731 1946 Cookie- og privatlivspolitik

FiskerForum er drevet af Apollomedia