Besøg vores mobil side
 .

DTU Aqua får sin første Ph.d. i fiskegenetik.

Udgivet af FiskerForum den 28-02-2012 · info@fiskerforum.dk

Via sine studier har Morten Limborg blandt andet gjort det muligt at tage det genetiske fingeraftryk på sild og brisling for at afsløre, om en fisk er ”nordmand” eller ”dansker”.

Torsdag den 23. februar 2012 fik Morten Limboorg sin ph.d-grad i fiskegenetik fra DTU Aqua. Morten er den første ph.d. fra DTU Aqua. Instituttet har kun kunnet uddanne ph.d.-er siden 2007, hvor den tidligere sektorforskningsinstitution Danmarks Fiskeriundersøgelser blev et institut ved DTU.

”Det er en milepæl i instituttets unge historie at vi nu har vores første ph.d. Samtidig kan vi se frem til, at endnu 16 ph.d. studerende forsvarer deres afhandlinger i løbet af 2012, den første allerede i ugen der kommer. Vi er glade for på den måde at bidrage med vores forskningsmæssige fingeraftryk til den akvatiske forskning i Danmark og resten af verden.” fortæller Helge Thomsen fra DTU Aqua Ph.d.-skole.

DTU Aqua beskæftiger sig med bæredygtig udnyttelse af havets og de ferske vandes levende ressourcer. DTU Aquas arbejdsområde omfatter alle økosystemets niveauer og påvirkninger – fra vind strøm og klima til fiskeri, opdræt i akvakultur og påvirkninger fra brobyggeri, havmølleparker og udvinding af råstoffer.

Morten Limborg har været tilknyttet DTU Aquas fiskegenetik-gruppe, som er blandt verdens ledende i at udvikle og anvende genetiske opdagelser til at forstå hvorledes fisk udvikler og tilpasser sig lokalt.

”Mens man tidligere troede, at fisk i havet tilhørte store ens bestande, fordi de frit kunne svømme omkring og blande sig med hinanden, så har vi de seneste år kunnet vise, at selv arter som sild og brisling er tilpasset lokale områder, der gør dem særligt velegnede til at leve netop dér,” forklarer Morten Limborg.

Som led i sin ph.d. har Morten blandt andet bidraget til at udvikle hundredvis af nye gen-relaterede markører for sild, som har afsløret, at sild i Nordøst-atlanten og Østersøen kan opdeles i fire genetisk forskellige grupper.

Ved hjælp af den genetiske kortlægning kan forskerne tilbage i tid kortlægge, hvordan fisk gennem tiderne har tilpasset sig og fundet nye områder. Samtidig kan det være et vigtigt redskab i fremtidens forvaltning og beskyttelse af lokale bestande.

”Ved at kende arternes biologiske populationsstruktur og evolutionære tilpasning til lokale miljøer kan vi bedre forvalte fiskeriet bæredygtigt og på sigt forhindre kollaps af lokale fiskebestande,” vurderer DTU Aquas første ph.d.

kilde: DTU Aqua
FiskerForum.com


Syntes du om artiklen - så huske at like den på Facebook - så dine venner også får mulighed for at læse den.


© 2018 • Fiskerforum • CVR 32663192 • www.fiskerforum.cominfo@fiskerforum.com • Tlf +45 9731 1946 Cookie- og privatlivspolitik

FiskerForum er drevet af Apollomedia