Besøg vores mobil side
 .

Danmarks Fiskeriforening ser positivt på udsættelsen af discard-forbuddet

Udgivet af FiskerForum den 16-05-2013 · info@fiskerforum.dk

EU`s Ministerråd lægger nu op til at man udsætter indførelsen af discard-forbuddet for alle EU – farvande, dog undtaget Skagerrak, hvor man fastholder, at forbuddet forsat skal gælde fra 1. januar 2014.

”Der er ingen, der har en interesse i at indføre et forbud, som truer med at stoppe fiskerierne, fordi man ikke har analyseret ordentligt på konsekvenserne for de enkelte fiskerier. Derfor vil det være positivt med en udsættelse på et år, så de politiske beslutninger bliver mere virkelighedsnære,” siger formanden for Danmarks Fiskeriforening Svend-Erik Andersen. ”Vi har gang på gang efterlyst, at man fra politisk side udviser respekt for erhvervet. Politisk beslutter man at vende op og ned på fiskeriet, og derfor er det vigtigt, at man får lavet reelle konsekvensanalyser, så man har et klart billede af, hvordan det vil påvirke fiskeriet. Og samtidig skal man give erhvervet den nødvendige tid til at omstille sig til et helt nyt regelsæt og krav til, hvordan man skal fiske, ” forklarer formanden videre.

På Fødevareminister Mette Gjerskovs udmelding om at Ministerrådets beslutning bliver større og stabile fiskebestande, mener formanden for Danmarks Fiskeriforening, dog at ministeren måske har glemt at det ikke kun er den politiske beslutning, der regulerer fiskeriet alene, men mange andre faktorer også, ikke mindst naturen selv.

Endnu et uafklaret forhold i EU-systemet, er hvorledes den fremtidige beslutningsproces fremadrettet skal være om de fiskerimæssige spørgsmål. Det har tidligere været Ministerrådet, der har fastsat den årlige kvoter, noget som Europa Parlamentet nu ønsker også at have indflydelse på. Et forhold som formanden Svend-Erik Andersen ser på med bekymring, ” Det er et alvorligt problem, hvis man i EU ikke bliver enige om, hvem der skal beslutte hvad. Så risikerer vi, at beslutningsprocesserne bliver årelange, og at udviklingen i fiskerierhvervet sander til, som vi ser det med forvaltningsplanerne for torsk i Nordsøen og Skagerrak samt Østersøen, der bliver trukket i langdrag og slet ikke bliver besluttet”

Kilde: Danmarks Fiskeriforening
FiskerForum.com

Syntes du om artiklen - så huske at like den på Facebook - så dine venner også får mulighed for at læse den.


© 2018 • Fiskerforum • CVR 32663192 • www.fiskerforum.cominfo@fiskerforum.com • Tlf +45 9731 1946 Cookie- og privatlivspolitik

FiskerForum er drevet af Apollomedia