Besøg vores mobil side
 .

Den nye direktør i Fiskemelsforeningen

Udgivet af FiskerForum den 25-07-2013 · info@fiskerforum.dk

Kendskabet til industrifiskeriet og fiskemelsbranchen skal styrkes både nationalt og internationalt.

Engagementet nærmest stråler ud af hende.

Fagligt og personligt tegner det et markant billede af Fiskemelsforeningens nye direktør, der med en alsidig dansk og international erfaring gik i gang med arbejdet 1. juni.

Dermed skærper ”Foreningen for Danmarks Fiskemel- og Fiskeolieindustri” sin profil herhjemme og internationalt, især i EU.

Fra foreningens kontor i Fiskens Hus i København skal den 43-årige cand. scient.pol. fra Aarhus Universitet Anne Mette Bæk Jespersen arbejde sammen med biolog Frank Minck, der har en årelang indsigt på det biologiske område.

Anne Mette Bæk Jespersen er bevidst om sin rolle i samarbejde med fiskemelsfabrikkerne i Danmark og på Færøerne. Hun er kommet til et udfordrende job, fremgår det af denne samtale med hende.

Store værdier
”Denne branche tilfører det danske og internationale samfund stor værdi både økonomisk og med tilvejebringelsen af sunde fødevarer, men det er alt for lidt kendt. Der er for ringe politisk opmærksomhed omkring dette specielle erhvervsliv, som samtidig har væsentlig betydning for beskæftigelsen i yderområder langs Danmarks kyststrækning,” fastslår hun.

”Der er derfor et både aktuelt og fremadrettet behov for at profilere fiskemelsbranchen. Det gælder ikke alene i Danmark, men i EU og globalt i det hele taget. Lobbyisme på alle niveauer er et af redskaberne for at udbrede kendskabet til dette særlige erhvervsliv. Akvakulturen spiller en vigtig rolle i både nutidens og fremtidens samfund, og der er stor global efterspørgsel af produkterne til fiskeopdræt,” siger hun.

International erfaring
Hendes baggrund er alsidig og solid.

Efter eksamen i statskundskab fra Aarhus Universitet blev aarhusianeren Anne Mette Bæk Jespersen ansat i Fødevareministeriet. Her beskæftigede hun sig med landbrug, fiskeri og fødevarepolitik og forhandlede i flere år kvoter i Nordatlanten. Hun var tilknyttet kontoret for Europa-Politik, inden turen gik til Geneve som fødevareattache, hvor hun varetog forhandlinger i WTO, Verdenshandelsorganisationen, i årene 2003-2006. Efter at være vendt tilbage til Danmark har hun arbejdet som chefkonsulent i Landbrugsrådet og Danske Regioners Direktionssekretariat, hvorefter Dansk Industri havde bud efter hende for at styrke indsatsen på fødevareområdet.

Erhvervspolitisk samspil
Gennemgående er der tale om en erhvervspolitisk erfaring indenfor forvaltningen.

Selv udtrykker hun det således:

”Samspillet mellem erhvervet, myndighederne og den til enhver tid politiske situation, der konstant er under forandring, må altid være i fokus.

Vi må hele tiden have øje for, hvad der sker internationalt samt på forvaltningssamarbejdet med myndighederne. I den sammenhæng har kommunikationen til det omgivende samfund en væsentlig betydning – vel at mærke en planlagt, strategisk kommunikation.”


Politisk lobbyisme
”Overordnet set bør kontakten til politikere, myndigheder og forskere spille en vigtig rolle. Jeg er udmærket klar over, at lobbyisme kan have en negativ klang, men den er en del af den erhvervspolitiske virkelighed, som fiskemelsbranchen opererer i. Hvor mange i det internationale handelssamfund og politiske liv er reelt klar over, at industrifiskeriet foregår på et bæredygtigt grund lag, og at produkterne fra de danske fiskemelsfabrikker eksporteres til store dele af verden med sunde proteiner til mennesker og dyr. Samtidig forstår branchen at udnytte ressourcerne effektivt og bæredygtigt,2 fastslår hun.

Den danske profil
”Der er brug for industrifiskeriet, som i visse kredse kan have en negativ klang, men det er fordi, de ikke kender dets betydning,” mener hun. ”Derfor spiller det en rolle for vor indsats, at vi til stadighed er bevidst om, at man i det øvrige Europa ikke har så stort kendskab til dette erhverv. Herhjemme har vi udviklet det til et betydeligt område, hvor de andre lande ikke tilnærmelsesvis har samme fiskeri og produktion,” siger den nye direktør, som netop har besøgt vore fiskemelsfabrikker.

Kilde: FF Nyt
FiskerForum.com

Syntes du om artiklen - så huske at like den på Facebook - så dine venner også får mulighed for at læse den.


© 2018 • Fiskerforum • CVR 32663192 • www.fiskerforum.cominfo@fiskerforum.com • Tlf +45 9731 1946 Cookie- og privatlivspolitik

FiskerForum er drevet af Apollomedia