Besøg vores mobil side
 .

Drukneulykke fra fiskeskibet Ross-Dane i Nordsøen under garnfiskeri.

Udgivet af FiskerForum den 24-01-2011 · info@fiskerforum.dk

ROSS-DANE er et énmandsbetjent fiskefartøj med en tonnage på 11,4 BT og en længde på 9,86 m.

Sidst på natten den 31. oktober 2010 afgik skibet til fiskeri på en position ca. 10 sm nord for Hanstholm. Da der først på eftermiddagen ikke kunne fås kontakt med skippe-ren om bord, blev der iværksat en eftersøgnings- og redningsaktion.
Da ROSS-DANE blev bordet, var skipperen ikke om bord. Han blev ca. 3 timer senere fundet omkommet.

Konklusion
- Opklaringsenheden vurderer, at skipperen er faldet over bord, hvor lønningen er lavest i forsøget på at rede garnene ud eller kappe dem. Vurderingen under-støttes af den lave lønningshøjde samt det forhold, at skibet kan have rullet pe-riodevist kraftigt i sø og dønninger.
- Opklaringsenheden vurderer, at den manglende brug af redningsvest har for-ringet skipperens chance for overlevelse.
- Opklaringsenheden vurderer, at den manglende brug af redningsdragt med termisk beskyttelse har forringet skipperens chance for overlevelse.
- Opklaringsenheden vurderer, at skipperen har forsøgt at komme om bord i far-tøjet igen, men i mangel af en anordning til at entre skibet ikke har kunnet bjær-ge sig om bord.
- Opklaringsenheden konstaterer, at undtagelsen i § 28, stk. 2, 1) i bekendtgørel-se nr. 473 af 29. maj 2006, ”Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til søfarende og fiskere og om sønæringsbeviser” medfører, at personer uden sikkerhedskur-sus kan udføre arbejde om bord i fiskefartøjer.

Kilde: Søfartsstyrelsen

Syntes du om artiklen - så huske at like den på Facebook - så dine venner også får mulighed for at læse den.


© 2018 • Fiskerforum • CVR 32663192 • www.fiskerforum.cominfo@fiskerforum.com • Tlf +45 9731 1946 Cookie- og privatlivspolitik

FiskerForum er drevet af Apollomedia