Besøg vores mobil side
 .

Et dramatisk år for fiskemelsbranchen

Udgivet af FiskerForum den 11-04-2012 · info@fiskerforum.dk

2011 præget af større usikkerhed end normalt

Det blev et dramatisk år for fiskemelsbranchen, fastslår Morten Broberg i sin rapport om markedet i 2011.

Hvilke forudsætninger skal vi forholde os til i fremtiden nationalt og internationalt, spurgte han og gav, blandt flere andre, følgende svar:

For fiskeoliens vedkommende vil produktionen på verdensplan blive på omkring 1 mio. tons om året og med faldende tendens.

Såfremt akvakulturen forsat skal vokse, skal den bruge andre oliekilder end fiskeolie. Der er ikke nok i det lange løb.

Branchen
Hvor fører det så branchen hen i Danmark? Prisen på industrifisk har været historisk høj i 2010 og 2011 som følge af stor efterspørgsel på såvel fiskemel som fiskeolie. Det gælder specielt akvakulturen, hvor prisen på laks har været høj.

Der vil fortsat være efterspørgsel efter fiskemel og fiskeolie fra akvakulturen, men prisen på opdrætsfisk såvel som prisen på sojamel vil påvirke prisen på fiskemel.

Akvakulturen specielt
Der vil også være kunder til fiskeolie i vidt omfang, hovedsagelig fra akvakulturen, men her vil et øget forbrug til human konsum medvirke til at holde prisen oppe i forhold til rapsolie.

Behovet for fiskemel vil således primært basere sig på akvakulturen og specialfoder til blandt andet smågrise og PET Food. Salget af PET Food til kæledyr, især hunde og katte, udgør i dag omkring 20 pct. af FF’s samlede mel salg.

Danmarks produktion af den samlede, globale produktion af fiskemel og fiskeolie udgør omkring 3 pct.. Mulighederne for at opnå indflydelse på priserne på verdensmarkedet på fiskemel og soja er derfor yderst begrænsede.

På globalt plan er produktionen af fiskemel omkring 5 mio. tons om året, men med faldende tendens. En stadig større mængde af blandt andet blåhvilling går direkte til konsum.

Nye lande
Morten Broberg fortsatte:
Vi arbejder til stadighed på at finde nye markeder og de bedst betalende for at sikre så høj en fiskepris som mulig.

I 2011 har vi således for første gang eksporteret mel til Hviderusland, Kasakhstan og Libyen, således at vi nærmer os ikke færre end 70 lande, som vi eksporterer til.

Kilde: FF Nyt
FiskerForum.com

Syntes du om artiklen - så huske at like den på Facebook - så dine venner også får mulighed for at læse den.


© 2018 • Fiskerforum • CVR 32663192 • www.fiskerforum.cominfo@fiskerforum.com • Tlf +45 9731 1946 Cookie- og privatlivspolitik

FiskerForum er drevet af Apollomedia