Besøg vores mobil side
 .

Fisk behøver ikke spise fisk.

Udgivet af FiskerForum den 06-12-2011 · info@fiskerforum.dk

Den norske web site Forskning.no, har i sin sidste udgave bragt artikel med doktorafhandling af Yuexing Zhang ved Aquaculture Protein Centre (APC) hvor opdrættet regnbue ørred kan spise foder helt uden fiskemel og samtidig vokse hurtigt og leve godt.

Fisk fra havet er eftertragtet, men havet kan ikke brødføde alle og ikke dække behovet for mennesker, aqua fisk og husdyr.

Konklusionen på dette dilemma vil være at finde andre fødemidler, såsom næringsstoffer fra planteverden, som soya, raps, lupiner og majs. Disse har vist sig at være god erstatning for traditionelt fiskefoder og indeholder flere andre næringsstoffer end det normale.

Men denne fodersammensætning har medført bivirkninger.
Disse bivirkninger kan føres tilbage til planterne, som beskytter sig med antinæringsstoffer, for netop ikke at blive spist. Sammensætningen af stofferne er ikke god for fiskene og giver nogle af dem problemer.

Ligeledes er der problemer med at specielt Soya og Raps ikke i tilstrækkelig grad vækker appetitten hos fiskene, som er vant til at spise foder fra havet. Spørgsmålet her vil være hvorledes kan kan gøre dette sammensatte foder eftertragtet af fiskene og endvidere minimere bivirkningerne.

Den hårfine balance.
Yuexing Zhang (APC) fra Ås har med sin doktorafhandling vist hvorledes man kan finde denne hårfine balance mellem antinæringsstoffer, næringsindhold og smag.

Ved at fjerne antinæringstoffet fytinsyre, har han behandlet planteproteinerne med et enzym som nedbryder fytinsyren. Han brugte en metode som APC selv har udviklet, nemlig at tilsætte aminosyre og samtidig tilsætte kril mel for at øge spiseligheden for fisk.

Yuexing Zhang (SPC) har forsket i hvorledes regnbue ørrederne omsatte det nye foder og sammenlignede med foder af traditionel kvalitet og sammensætning af rent fiskemel.

Flere af de nye fiskefoder blandinger med protein fra planter, kunne måle sig med selv de bedste fiskemel af høj kvalitet. Det bedste resultat opnåede Zhang (SPC) ved at blande 95% af foderets protein som stammede fra ærter, kartofler og raps og 5% fra krill mel.

Men selv om mange af fiberne var fjernet fra planteråvarene, var de nye foderblandinger fortsat meget vanskeligt omsættelige og svære at fordøje end hvis der blev fodret med rent fiskemel. For at opnå maksimal vægtforøgelse måtte man fodre med mere af det nye foder end man skulle med rent fiskemel.

Foder med store mængder ærte protein havde også uheldige reaktioner på fisken i form af tarmforstyrrelser. Men udover dette var der ingen nævneværdig forskel på foder med eller helt uden fiskemel.

Større tilvækst til fisken
For regnbueørredens vedkommende var det ligegyldigt om der blev foderet med det ene eller det andet foder. Ørreden voksede godt og optog flere af de helt nødvendige næringsstoffer som fosfor, kalcium og magnesium.

Med andre proteinblandinger gik flere af disse værdifulde stoffer ufordøjet igennem regnbueørreden og videre ud i vandmiljøet.

Viden deling
Forskningen får først rigtig værdi, hvis den kan overføres til andre fiskearter. Noget af fodret blev prøvet på regnbue ørrede i Norge og på hav aborre i Kina. Både den kinesiske havaborre og den norske regnbue ørred voksede af foderblandingerne, men det var alligevel regnbueørreden som klarede at omsætte fodret bedst og mere effektivt end havaborren.

Vi konkluderer at viden, som er bygget op gennem forskning af laks, til en vis grad kan overføres til andre arter, siger Trond Storebakken ved (APC), som er Zhangs vejleder.
Det er vigtigt at denne viden bliver efterprøvet i forsøg, med andre arter, for at få artsspecifikke reaktioner, til de forskellige råvarer er kendt.

Der findes overvældende meget viden om laks, men laks og regnbueørred syner ikke så meget i Aqua kultur sammenhæng på verdensplan.

Når vi sammenholder og tilpasser vores viden fra forskningen, til andre arter, kan dette bidrage til at man globalt set, får bragt andelen af fiskemel til aqua kultur brug, ned, slutter Trond Storebakken (APC)

Kilde: Aquaculture Protein Centre (APC) / Forskning.no
FiskerForum.com

Syntes du om artiklen - så huske at like den på Facebook - så dine venner også får mulighed for at læse den.


© 2018 • Fiskerforum • CVR 32663192 • www.fiskerforum.cominfo@fiskerforum.com • Tlf +45 9731 1946 Cookie- og privatlivspolitik

FiskerForum er drevet af Apollomedia