Besøg vores mobil side
 .

Forebyg oliekatastrofer

Udgivet af FiskerForum den 17-07-2011 ¡ info@fiskerforum.dk

EU parlamentets udvalg for Industri, Forskning og Energi vedtog tirsdag sikkerhedskrav til olieselskaber

Miljø- og sikkerhedskrav til de europÌiske olieselskaber skÌrpes radikalt. Tirsdag vedtog EU parlamentets udvalg for Industri, Forskning og Energi et forslag, som den samlet EU parlamentet skal godkende til september. Men her slutter behandlingen ikke. Rüdet for den EuropÌiske Union skal behandle sagen og skal give sagen videre til Kommissionen og Parlamentet for den endelige godkendelse.

Pressemedarbejder for parlamentets udvalg for Industri, Forskning og Energi Kristina-Antigoni Elefterie oplyser til Sermitsiaq.AG, at det kan tage op til et ür, før sagen kommer i brug. 

– Det kan vare op til et år, men det kan også sagtens gå hurtigere. Vi kan ikke oplyse hvornår ændringsforslaget kommer i brug, siger Kristina-Antigoni Elefterie.

Specifikke krav

Udvalget oplyser i en pressemeddelelse, at det nye forslag indeholder blandt andet stedsspecifikke og konsekvensanalyser hvis en oliekatastrofe sker.

- Stedsspecifikke konsekvensanalyser og planer for miljø-og sikkerhedsmÌssige procedurer bør vÌre en forudsÌtning for alle offshore olie-og gasaktiviteter, mener Parlamentets Energipolitiske Udvalg. Stedsspecifikke beredskabsplaner skal indsendes og godkendes før en boring starter.

Disse krav blev fastsat i et udkast til resolution vedtaget af udvalget i tirsdags med 41 stemmer for, 6 hverken for eller imod, skriver udvalget i en pressemeddelelse.

- Parlamentet lÌgger ud med sine forslag til yderligere EU-indsats pü omrüdet efter sidste ürs udslip, der førte til Ên af det største dyreliv og økonomisk katastrofer i USA´s historie. Denne rapport indeholder forslag til at forhindre ulykker og handle hurtigt hvis ulykken sker samt skabe mere klarhed omkring ansvarligheden, sagde ordføreren Vicky Ford, fra de konservative i England. Ford har udarbejdet forslaget for Udvalget om Industri, Forskning og Energy.

- Beslutningsforslaget er designet til at vÌre Parlamentets reaktion pü Kommissionens debatoplÌg udsendt i oktober sidste ür i kølvandet pü Deepwater Horizon katastrofen april 2010 i den Mexicanske Golf. Det følger ogsü op pü en EP-beslutning fra oktober 2010 om en EU-indsats for olieefterforskning og udvinding i Europa. Kommissionen vil afsløre nye lovforslag i begyndelsen af dette efterür.

Betingelser for boring licens

Den højeste sikkerhed og miljømÌssige standarder skal gÌlde pü alle omrüder i offshore olie- og gasaktiviteter, understreger beslutningsforslaget. Alle boreopgaver skal underkastes uafhÌngig kontrol og regelmÌssig kontrol udført af "uafhÌngigt og uddannede eksperter bekendtskab med de lokale forhold". Miljøkonsekvensanalyser bør vÌre en forudsÌtning for at opnü en licens, mens en stedsspecifik beredskabsplan - herunder potentielle farer, forureningskilder og effekter og et svar strategi for potentielle relief brønde - skal indsendes mindst to müneder før start af enhver boring. Operationer bør først pübegyndes, nür denne plan er godkendt af de nationale myndigheder.

Beskyttelse af informanter

Medarbejderne bør anonymt vÌre i stand til at løfte sløret for sikkerhedsfejl eller farer, for at beskytte dem fra chikane, argumenterer MEP'erne. Industrien bør ogsü indføre regelmÌssige trÌningsprogrammer for ansatte og arbejdsgivere.

Offentlig-privat ansvar.

Det primære ansvar for at reagere på katastrofer ligger hos industrien, baseret på "forureneren betaler"-princippet. Dog skal den offentlige sektor fører tilsyn med sikkerhed og koordination af eventuelle katastrofer. Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed (EMSA) kunne koordinere reaktioner i tilfælde af en ulykke, mens de nationale beredskabsplaner skal holdes ajour og tilstrækkeligt udstyr skal være til rådighed i eller omkring hvert europæisk hav og beskæftige sig med ”worst-case scenario”, skriver udvalget i dag i en pressemeddelelse.

Kilde: EU kommissionen
FiskerForum

Syntes du om artiklen - sĂĽ huske at like den pĂĽ Facebook - sĂĽ dine venner ogsĂĽ fĂĽr mulighed for at lĂŚse den.


© 2018 • Fiskerforum • CVR 32663192 • www.fiskerforum.com • info@fiskerforum.com • Tlf +45 9731 1946 Cookie- og privatlivspolitik

FiskerForum er drevet af Apollomedia