Besøg vores mobil side
 .

Hanstholm Havn mobilisere alle kræfter

Udgivet af FiskerForum den 22-01-2014 · info@fiskerforum.dk

Der er akut behov for at mobilisere alle kræfter i en fælles indsats, der skal sikre fremdrift i udvidelsesplanerne for Hanstholm Havn.

Derfor har havnedirektør Birgitte Juhl inviteret Thisted Kommunes kommunalrådsmedlemmer til et dialogmøde i Hanstholm tirsdag den 28. januar. Her kan nye og genvalgte kommunalrådsmedlemmer blive opdateret på udvi-delsesplanerne, og parterne kan få en dialog om, hvordan indsatsen kan styrkes.


Den ambitiøse udviklingsplan for Hanstholm Havn løb ind i praktiske problemer, da ledelsen i slutningen af 2013 måtte aflyse den igangværende udbudsrunde. Udfordringerne betyder, at der er opstået et betydeligt behov for at kommunikere faktuelt om den aktuelle situation samt ikke mindst om de igangværende initiativer og next step for realiseringen af udvidelsesplanerne.


Derfor har havnedirektør Birgitte Juhl indbudt medlemmerne af Thisted Kommunes kommunal-råd til et dialogmøde om udvidelsesprojektet. På dialogmødet vil havnedirektøren gennemgå strategien og visionerne for havneudvidelsen, og efterfølgende er der mulighed for at diskutere strategien for 2014.


Alle kræfter skal mobiliseres
”Den aktuelle situation understreger vigtigheden af, at vi sætter alle sejl til for at sikre fremdrift i projektet. Mere end 3200 borgere har allerede taget affære og samlet sig i en gruppe på Face-book, hvor de klart og tydeligt viser deres opbakning til udvidelsesplanerne,” siger havnedirektør Birgitte Juhl og fortsætter:


”Projektet afhænger 100 procent af helhjertet lokal opbakning, og vi har brug for at sætte alle kræfter i spil for at råbe Christiansborg op, så projektet kan realiseres.”


Ingen tid at spilde
En udvidelse af Hanstholm Havn er helt nødvendig for at vende den negative udvikling med faldende befolkningstal og stigende arbejdsløshed i Thisted Kommune og det øvrige Thy. En større havn i Hanstholm er den saltvandsindsprøjtning, som området har brug for. En analyse fra 2012 viser således, at en udvidelse af Hanstholm Havn vil medvirke til at skabe 1000 nye jobs og øge Thisted og de omkringliggende kommuners skatteindtægter med 78 mio. kroner årligt.


Et vigtigt fremtidigt forretningsområde for virksomhederne på og omkring Hanstholm Havn er opgaver for offshore-sektoren, hvor opgavemængden vil blive enorm. De øvrige nordjyske hav-ne er allerede godt i gang med at køre sig i stilling i forhold til de mange offshore-opgaver, og nye samarbejder tager form på tværs af Vendsyssel. Hvis virksomhederne i Thy skal have del i forretningsområdet og mulighed for at udnytte synergierne, er der ingen tid at spilde.


Fakta om udvidelsen af Hanstholm Havn  • Den planlagte udvidelse af Hanstholm Havn vil tredoble havnens størrelse og sikre en dyb-gang på 12,5 meter.

  • Formålet med udvidelsen er at fremtidssikre havnen, så den kan modtage større fartøjer og imødekomme de mange forskelligartede krav fra potentielle forretningsområder som fiskeri, offshore, transport og grøn energi.

  • Udvidelsen vil give det lokale erhvervsliv mulighed for at udnytte vækstpotentialet i Hanst-holm Havns attraktive geografiske placering og derved fremtidssikre virksomhedernes for-retning.

  • En oplandsanalyse fra 2012 dokumenterer, at en udvidelse af Hanstholm Havn vil give 120 nye jobs i anlægsfasen og over 1.000 faste stillinger, når havnen er fuldt udbygget.

  • Hanstholm Havn nyder stor lokal opbakning til udvidelsesprojektet. Senest har initiativet ”Udvidelse af Hanstholm Havn JA TAK” på under en uge opnået over 3200 tilkendegivelser fra Facebook-brugere, som kræver handling og fremdrift i udviklingsprocessen.

  • Facebook-initiativet og en mængde debatindlæg fra diverse interessenter beviser med al tydelighed, at udvidelsen af Hanstholm Havn er et projekt, som optager rigtig mange.


Kilde: Hanstholm Havn
FiskerForum.com


Syntes du om artiklen - så huske at like den på Facebook - så dine venner også får mulighed for at læse den.


© 2018 • Fiskerforum • CVR 32663192 • www.fiskerforum.cominfo@fiskerforum.com • Tlf +45 9731 1946 Cookie- og privatlivspolitik

FiskerForum er drevet af Apollomedia