Besøg vores mobil side
 .

Havne i tal

Udgivet af FiskerForum den 01-07-2011 · info@fiskerforum.dk

2010 var fuld af udfordringer for havnene. Den finansielle krise med mindre varehandel og mindre rejselyst påvirkede havnene. Færre skibe, mindre gods og færre passagerer kom til de danske havne. Men der er fortsat masser af aktivitet, og havnene tjener penge. Derfor er der også grund til optimisme. Meget har nemlig sin rod i strukturelle forskydninger.

Der er fortsat mere end ½ million anløb i danske havne. 96 % af alle anløb er færger. Nedgangen skyldes først og fremmest nedgang ved Helsingør-Helsingborg, hvor broen over Øresund udgør et alternativ. Samtidig bliver skibene større. Derfor sker der en forskydning.

Trods tilbagegang på godsmængden på 4 % kom der alligevel 87 millioner tons gods gennem havnene. Fald i produktion og omlægninger afspejler sig særlig i fald af forbrug af kul, råolie og byggematerialer. Derfor var der også en strukturel omlægning i godssammensætningen. De transporterede varer har en højere værdi.

Havnene kan samlet set være tilfredse med 2010. Mange havne melder om pæne økonomiske resultater. Der sker nemlig også et strukturelt skift, hvor havnene, ved at fokusere på mere aktivitet på havnearealerne, søger at opveje tilbagegangen.

Danske havne viste i 2010 sine gode konkurrenceevner i et vanskeligt marked.

Kilde: Danske Havne
FiskerForum

Syntes du om artiklen - så huske at like den på Facebook - så dine venner også får mulighed for at læse den.


© 2018 • Fiskerforum • CVR 32663192 • www.fiskerforum.cominfo@fiskerforum.com • Tlf +45 9731 1946 Cookie- og privatlivspolitik

FiskerForum er drevet af Apollomedia