Besøg vores mobil side
 .

Hirtshals Havns infrastruktur skal udbygges

Udgivet af FiskerForum den 03-10-2012 · info@fiskerforum.dk

Hirtshals Havn oplever stigende trafik over havnen pga. havnens positive udvikling i fiskeindustrien samt offshoreindustrien, der igen har haft en positiv økonomisk afsmittende effekt på Hirtshals by.

I det skandinaviske perspektiv er der tegn på, at Hirtshals Havn står ved indgangen til en udvikling som et logistisk omdrejningspunkt i Skandinavien. Dermed bliver Hirtshals Havn sammen med Hirtshals Transport Center og de øvrige transportfaciliteter, der er under udvikling i Hirtshals, til et samlet logistikcenter på Jyllandskorridoren. Korridoren vil på den måde komme til at udgøre en endnu mere effektiv forbindelse mellem Centraleuropa og Skandinavien.

For at udviklingen kan blive så effektiv som muligt, kræver det en samlet plan for infrastrukturen, som skal skabe de adgangsmuligheder, der modsvarer trafikmængden og den stigende aktivitet på og omkring havnen. Samtidig skal kapacitet også kunne rumme væksten i de kommende år, hvor blandt andet færgetrafikken vil blive yderligere intensiveret.

Infrastrukturprojektet indeholder følgende tre elementer:

*En landudvidelse øst for havnen på 240.000 kvadratmeter til yderligere havnerelaterede er-hvervsaktiviteter, da der på nuværende tidspunkt kun findes få mindre og spredte ledige arealer på havnen. Væksten i aktiviteterne på havnen kræver væsentligt større arealer med god beliggenhed i forhold til vejtransport.

*Etablering af en tresporet omfartsvej mellem E39 ved Hirtshals Transport Center og den østligste del af Østhavnen. Vejen skal sikre en effektiv trafikafvikling mellem havnen og motorvej E39, samt forbedre rammebetingelserne for industrien på havnen.

*Etablering af en LNG-terminal, med lager og bunkerstation for brændstof til skibe.


Ud over infrastrukturprojektet, har havnen også gennem nogen tid arbejdet med realiseringen af planerne om etableringen af en godsbaneterminal ved havnen.

Før projekterne kan realiseres, skal der gennemføres en VVM-proces (vurdering af virkninger på miljøet), ligesom planerne skal indarbejdes i plangrundlaget for området omkring havnen. Hirtshals Havn har derfor indgået en kontrakt med rådgivningsvirksomheden Rambøll om udarbejdelse af VVM-godkendelse og gennemførelse af planprocessen omkring infrastrukturprojektet. Det samlede infrastrukturprojekt forventes at skulle gennemføres over de kommende 4 – 6 år.

Den infrastruktur, der nu bliver skabt omkring Hirtshals Havn, vil sammen med den stigende aktivitet på havneområdet skabe udgangspunktet for at Hirtshals Havn på længere sigt kan realisere de planer, der allerede ligger for en udvidelse af havnen på 790.000 kvadratmeter. Udvidelsen omfatter foruden landarealer også større bassiner og en ny indsejling.

Kilde: Hirtshals Havn
FiskerForum.com.

Syntes du om artiklen - så huske at like den på Facebook - så dine venner også får mulighed for at læse den.


© 2018 • Fiskerforum • CVR 32663192 • www.fiskerforum.cominfo@fiskerforum.com • Tlf +45 9731 1946 Cookie- og privatlivspolitik

FiskerForum er drevet af Apollomedia