Besøg vores mobil side
 .

Hovedbekendtgørelsen for erhvervsfiskeriet i 2012 er nu på plads

Udgivet af FiskerForum den 02-01-2012 · info@fiskerforum.dk

Reguleringsbekendtgørelsen for 2012 er for nylig blevet udstedt.

Reguleringsbekendtgørelsen sætter rammerne for erhvervsfiskeriet i Danmark, og opdateres en gang om året. Bekendtgørelsens indhold drøftes i Erhvervsfiskeriudvalget, som består af repræsentanter for fiskerierhvervet og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Bekendtgørelsen fastsætter blandt andet, hvordan de fiskekvoter, som Danmark tildeles af EU, fordeles blandt forskellige kategorier af danske fiskerfartøjer. En del af kvoterne bliver fordelt til fartøjsejere, som via et fartøj ejer en fast andel af de danske kvoter, de såkaldte FKA og IOK fartøjer. FKA er en forkortelse for Fartøjs Kvote Andele, og IOK er en forkortelse for Individuelle Omsættelige Kvoteandele. En del af kvoterne reserveres desuden til fartøjer, som fisker på en fælles pulje af fisk, et såkaldt rationsfiskeri. De fartøjsejere, som har en fast andel af kvoterne knyttet til deres fartøj, kan købe andele fra andre fartøjer eller sælge deres egne andele til andre fiskere.
 
Reguleringsbekendtgørelsen for 2012 introducerer ikke de helt store ændringer af reglerne i forhold til Reguleringsbekendtgørelsen for 2011.
 
Af ændringer kan det nævnes, at fiskere, som kommer til at overskride de mængder af fisk, som de må fange i løbet af et år, nu får fem dage til at købe ekstramængder fra andre fiskere. Har de ikke handlet sig på plads efter de fem dage, betragter NaturErhvervstyrelsen det som et overfiskeri, hvilket kan sanktioneres med en bøde. Tidligere var der for langt de fleste fiskere ingen mulighed for at handle sig på plads, når overskridelsen var konstateret.
 
En anden ændring er, at brisling i Nordsøen pr. 1. januar 2012 kun bliver reguleret som en IOK-art. Det var den eneste kvote, som både var reguleret med FKA og IOK. Oprindeligt blev brisling, som er en industrifisk, tildelt som FKA, men efterfølgende fik fiskerne mulighed for at ændre det til IOK, hvilket langt størstedelen af fiskerne valgte. Forskellen på FKA og IOK er, at det er nemmere at omsætte IOK end FKA. Hvis man ejer et fartøj med FKA, kan man enten sælge op til 25 % af kvoteandelene, eller samtlige kvoteandele. Disse må højst splittes op til 10 køberfartøjer. Hvis man er ejer af et fartøj med IOK, kan man sælge kvoteandelene, som man har lyst til. Der er således ingen begrænsning på, hvor stor en kvoteandel man kan sælge, eller på hvor mange fartøjer man kan splitte dem op til.
 
Kilde: NaturErhvervstyrelsen
FiskerForum.com

Syntes du om artiklen - så huske at like den på Facebook - så dine venner også får mulighed for at læse den.


© 2018 • Fiskerforum • CVR 32663192 • www.fiskerforum.cominfo@fiskerforum.com • Tlf +45 9731 1946 Cookie- og privatlivspolitik

FiskerForum er drevet af Apollomedia