Besøg vores mobil side
 .

Hvide Sande Havn er klar til tobissæsonen

Udgivet af FiskerForum den 24-03-2011 · info@fiskerforum.dk

En uddybning af indsejlingen til Hvide Sande Havn på havnens regning giver 6 meters dybde til de tungtlastede industriskibe i tobissæsonen.

Den 21. marts begynder uddybningen af sejlrenden til Hvide Sande Havn, som skal forbedre indsejlingen for de ofte tungtlastede industrifartøjer, som anløber havnen på alle døgnets tidspunkter, for at få tobis losset.

Da 2011 også tegner til at blive et godt år for priserne på tobis, forventer Hvide Sande Havn en stor interesse fra mange fartøjer, og håber at uddybningstiltaget kan medvirke til Hvide Sande som en betydelig aktør i industrifiskeriet 2011 også.

Det er Kystdirektoratet, der har ansvaret for oprensningen i indsejlingen, men kun til 4,5 meters dybde. Så for at imødekomme behovet for yderligere vanddybde i tobissæsonen, betaler Hvide Sande Havn selv for uddybningen til 6 meter. ”Vi investerer 3-400.000 kr. i projektet, da vi mener, at vore lokale fiskere skal kunne lande fisken i hjemhavnen, også uden at være afhængig af højvande,” siger Havnechefen Erik Clausen, og pointerer i samme åndedrag at udenbys fiskere også altid er meget velkomne.

Det er anden gang, at renden bliver uddybet til tobissæsonen, og den har derfor fået kaldenavnet, Tobisrenden.

"Uddybningen starter så langt ude, at vi kan garantere en dybde på over 6 meter hele vejen ind,” siger slusemester Henning Yde, som også fortæller at sejlrenden bliver 80 meter bred. Den lokale sandpumper Træl er hyret til arbejdet og vedligeholdelsen. ”Tobisrenden vil blive vedligeholdt hele tobissæsonen igennem, og er det også aktuelt i den efterfølgende brislingesæson, sørger vi også for gode besejlingsforhold der,” fastslår Henning Yde.

En besejlingsdybde på 6 meter er også en væsentlig årsag til moleudbygningen, der bliver taget hul på i maj måned.

Fiskere fra Østkysten.
Louis Kristensen fra TripleNine værdsætter også uddybningen. ”Vi har før haft problemer med de store industrifartøjer, som ikke har turde satse på Hvide Sande Havn på grund af den lave indsejlingsdybde,” siger Louis Kristensen fra TripleNines afdeling i Hvide Sande, og påpeger at ”Tobisrenden” også kan få de større Østkystfartøjer til at lande fangsterne i Hvide Sande.

Det glæder TripleNine og fiskerne, at Havnen gør et attraktivt stykke arbejde for at tungtlastede fartøjer kan anløbe havnen, og der er en klar enighed, om at dette også vil komme mange lokale interessenter i service- og fiskerierhvervet tilgode.

Kilde: FiskerForum/MB


Syntes du om artiklen - så huske at like den på Facebook - så dine venner også får mulighed for at læse den.


© 2018 • Fiskerforum • CVR 32663192 • www.fiskerforum.cominfo@fiskerforum.com • Tlf +45 9731 1946 Cookie- og privatlivspolitik

FiskerForum er drevet af Apollomedia