Besøg vores mobil side
 .

Hvide Sande Supply- en ny virksomhed på havnen i Hvide Sande

Udgivet af FiskerForum den 24-06-2011 · info@fiskerforum.dk

Virksomheden Hvide Sande Supply ApS vil skabe kontakt mellem skibene som anløber havnen, og de lokale firmaer og virksomheder.

Virksomhederne Hvide Sande Skibssmedie A/S, Scan A/S og Hvide Sande Skibs og Baadebyggeri A/S, er gået sammen om at danne virksomheden Hvide Sande Supply ApS.
Det sker i lyset af, at der i øjeblikket er fuld fart på udviklingen og fremtidssikringen af Hvide Sande Havn. I foråret blev de store entreprenørmaskiner kørt i stilling, og de første store fragtskibe, med materialet til etablering af projekt Søvejen mod Vest anløb havnen. Arbejdet med at gøre Hvide Sande Havn til en attraktiv gods- og trafikhavn skrider således planmæssigt frem.
I kølvandet på det store anlægsarbejde ser nu også den første nye virksomhed med relation til Søvejs Projektet dagens lys.

Servicefunktioner
Hvide Sande Supply er en agentvirksomhed, som skal tage sig af alle de funktioner, der ligger i at servicere de mange skibe, som fremover vil anløbe havnen.
- Vi ved fra andre havne, at det er vigtigt, at de skibe som anløber havnen, har ét sted hvor de kan henvende sig, når de skal have hjælp til losning, lastning klarering og fortoldning. Men også det at finde en smed eller en elektriker og sørge for, at besætningen kan finde hotelmuligheder, er noget vi kan tage os af i Hvide Sande Supply, forklarer Michael Vejlgaard fra Scan A/S, som sammen med Anders Madsen fra Hvide Sande Skibs og Baadebyggerie A/S er ansat som direktører i det nye firma, som foreløbig har til huse hos Scan A/S på Nordhavnen.

De første opgaver er løst
Folkene bag det nye selskab har da også allerede været i arbejdstøjet.
- Vi fik et opkald fra havnen, at et fragtskib med granitsten fra Norge var anløbet havnen, og at de havde brug for hjælp til indkvartering af besætningen, og desuden manglede de at finde både en skibsmontør og et sted hvor de kunne købe proviant. Vi fik fundet frem til den hjælp, som de havde behov for, så nu har vi haft vores debut, og det gik helt efter konceptet med professionel og hurtig assistance. Det beviser egentlig bare, at Hvide Sande Supply har sin berettigelse, og at der er et behov for en sådan allround mæglervirksomhed på havnen, siger Anders Madsen, som videre fortæller, at man vil udvide paletten af serviceydelser i takt med de efterspørgsler, der måtte komme fra de udefra kommende aktører.

Ny arbejdspladser på vej
- Med de nye typer af fartøjer, som helt naturligt vil anløbe havnen, vil der opstå behov for at disse nye kunder kan komme i kontakt til alle de lokale virksomheder. Her skal vi fra Hvide Sande Supply i bogstaveligste forstand stå klar på kajen, og være klar til at hjælpe disse såvel danske som udenlandske aktører med at finde den hjælp, de har behov for. Det kan være specifikke løsninger, eller deciderede pakkeløsninger vi kan tilbyde. Det skal være nemt at anløbe og få den nødvendige assistance i Hvide Sande. Det vil gøre det attraktivt for skibene at benytte Hvide Sande som anløbshavn, fastslår Michael Vejlgaard, som ikke lægger skjul på at, med etableringen af Hvide Sande Supply håber man at kunne bibeholde arbejdet hos de lokale servicevirksomheder i byen, og gerne på sigt også sikre og medvirke til, at der kommer nye arbejdspladser på havnen.

Fremtidssikring af Hvide Sande
Allerede for tre år siden da de første spæde røster var fremme om Søvejsprojektet, så de tre virksomheder et stort potentiale i at gøre fiskerihaven mindre sårbar ved at tilføre nye aktiviteter i form af at øge mængden af gods, som kunne transporteres til og fra Hvide Sande.
- Vi så ret hurtigt muligheder for at sikre Hvide Sande som havneby også i fremtiden, ved at gå ind i projektet. Vi gik ind og støttede arbejdet med Søvejen, som indebærer bedre besejlingsforhold og øget vanddybde og det bærer nu frugt. Med øgede aktiviteter på havnen, kan vi opretholde serviceniveauet over for alle de kunder, vi har i dag. Og på sigt vil der da også helt sikkert dukke nye virksomheder op på havnen, som vil få positiv indflydelse på hele byens udvikling, siger direktør Kristen Krogh fra Hvide Sande Skibssmedie, som er formand i det nystiftede selskab.

Søvejen mod vest
Projekt Søvejen mod Vest betyder overordnet, at den eksisterende nordmole forlænges med 70 meter, at der bygges en ny sydmole på 700 meter og at vanddybden går fra i dag 4,5 meter til at blive på 7 meter, når projektet er fuldt udbygget. Der udbygges med kajanlæg, hvor fragtskibe kan lægge til, og Hvide Sande går dermed fra at være hovedsagelig fiskerihavn til også at være gods- og trafikhavn.
I alt investeres der godt 200 mio. kroner i havnebyens fremtid. Forlængelse af molerne skal gøre Hvide Sande nemmere og mere sikker at anløbe, samt være med til at bibeholde den øgede vanddybde intakt. Med den øgede vanddybde vil større fragtskibe og fiskefartøjer kunne benytte havnen.
Arbejdet med Søvejsprojektet som er startet op i foråret 2011, forventes afsluttet i slutningen af 2012.

Syntes du om artiklen - så huske at like den på Facebook - så dine venner også får mulighed for at læse den.


© 2018 • Fiskerforum • CVR 32663192 • www.fiskerforum.cominfo@fiskerforum.com • Tlf +45 9731 1946 Cookie- og privatlivspolitik

FiskerForum er drevet af Apollomedia