Besøg vores mobil side
 .

Ikke alle lande har stoppet brugen af små net i havgalt fiskeriet

Udgivet af FiskerForum den 25-10-2010 · info@fiskerforum.dk

Grotesk situation: Fisken kan ikke fanges når EU`s regelsæt om brug af masker på minimum 100 mm. skal overholdes. Derfor har danskerne opgivet fiskeriet – men Irlænderne fisker fortsat videre med små masker.

Efter en nøjere granskning af regelsættet, har EU fastslået at fiskeri efter den ukvoterede art havgalt, kun må foretages med netmasker af minimum 100 mm størrelse. Hidtil har fiskerne udelukkende benyttet mindre masker.

Meddelelsen blev sendt til medlemslandene for knap en uge siden. Sædvanemæssigt var danske embedsmænd hurtigt ude og præciserede regelsættet for de danske fiskere. På den baggrund indstillede danskerne straks fiskeriet. Irland, der har flest aktive fartøjer og størst økonomisk interesse i fiskeri efter havgalt, har ikke samme hast og overvejer fortsat, om man er enige i EU`s regelfortolkning. Derfor oplever danske fiskere netop nu en grotesk situation, hvor fiskemelsfabrikkerne modtager råstof fra et fiskeri, som de selv er forment adgang til at deltage i.

I en kommentar til den aktuelle situation forklarer kontorchef Ole Poulsen, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, at Danmark er enige i EU`s juridiske fortolkning af, at der kun må benyttes 100 mm masker. Samtidig medgiver Ole Poulsen, at der i Irland pt. pågår forskellige overvejelser i forhold til EU`s krav. ”Men jeg går ud fra, at de hurtigt finder frem til samme konklusion”

Lighed for loven ?
Et regelsæt må naturligvis overholdes, og det er også Ole Poulsens forklaring på, hvorfor meddelelsen straks måtte udsendes. Tilbage står imidlertid en frustration blandt danske fiskere over, at et stop ikke iværksættes samtidig i alle EU lande.

Frustrationen bunder ikke kun i det pludselige indtægtsstop, men vedrører også det længere perspektiv. EU arbejder samtidig på at få arten kvoteret. Når kvoten på et senere tidspunkt er fastlagt, skal der formentlig efterfølgende findes en fordelingsnøgle landene imellem. Og set i det perspektiv, er det ikke et kønt syn at opleve andre lande tilrane sig ekstra historik, som formentlig skal bruges som udgangspunkt i en forhandlingssituation.

Til det forhold siger kontorchef Ole Poulsen, at såfremt det Irske fiskeri fortsætter længere endnu, vil Danmark til sin tid kræve en vurdering af, hvilke fiskerier fra året 2010, der kan indgå i den samlede bedømmelse.

Kilde: FiskerForum.com/EK

Syntes du om artiklen - så huske at like den på Facebook - så dine venner også får mulighed for at læse den.


© 2018 • Fiskerforum • CVR 32663192 • www.fiskerforum.cominfo@fiskerforum.com • Tlf +45 9731 1946 Cookie- og privatlivspolitik

FiskerForum er drevet af Apollomedia