Besøg vores mobil side
 .

Initiativrige bornholmere stifter øens første havdambrug

Udgivet af FiskerForum den 27-03-2014 · info@fiskerforum.dk

Det er en broget skare af ide bagmænd, der er gået sammen om Bornholms havdambrug A/S, efter at kunne se både fornuften og logikken i, at fisk fra det kystnære Bornholm, selvfølgelig også skal bearbejdes på øen.

Fisken skal ikke bare sendes videre væk fra øen, så der mistes beskæftigelse og indtægter samt ikke mindst erfaring og faglighed, der på sigt vil udhule et i forvejen nødlidende fiskerierhverv.


Interessent-gruppen spænder over folk med indblik i produktionsforhold og afsætning og til folk fra rederi og fiskeribranchen, der har kendskab til håndtering af fangstredskaber og behandlingen af fisk, samt til kontorfolk med erfaring indenfor det administrative og over til grej-specialisten der har indsigt i det tekniske og i hele funktionaliteten omkring et hav-dambrug.


Forventet årlig produktion på 150 tons regnbueørrede
En af ophavsmændene Thor Gunnar Kofoed, sendte den endelige ansøgning af sted, om en etårig miljøgodkendelse til etablering og drift af et nyt havdambrug, med en forventet årlig produktion af 150 tons regnbueørreder, i søterritoriet 2,4 sømil vest for Nexø.


Her omkring 1. april vil det store netbur blive færdig monteret og herefter vil det tonstunge anker, der skal fastholde havdambruget på sin position, ligeledes blive koblet sammen med det kæmpe-store garnomspundnende havdambrug, hvorefter dambruget vil være en realitet.


Mangler de sidste underskrevne godkendelser
Thor Gunnar Kofoed, Ocean Prawns, Nexø Vodbinderi og Bornholms Brand venter nu kun spændt på de sidste underskrevne godkendelser, hvorefter man i bekræftende fald, allerede til november kan høste fisken og sende den til forarbejdning i Nexø.


Østersøen omkring Bornholm er udpeget som et oplagt område til havdambrug med muligheden for at producerer op til 15.000 tons fisk. Bekymringen for forurening har dog fået flere til at tvivle på om havdambrug er miljømæssigt forsvarligt.


Kilde: MST.dk og TV2Bornholm
FiskerForum.com


Syntes du om artiklen - så huske at like den på Facebook - så dine venner også får mulighed for at læse den.


© 2018 • Fiskerforum • CVR 32663192 • www.fiskerforum.cominfo@fiskerforum.com • Tlf +45 9731 1946 Cookie- og privatlivspolitik

FiskerForum er drevet af Apollomedia