Besøg vores mobil side
 .

Kerneområde med fiskeri og forarbejdning

Udgivet af FiskerForum den 25-02-2013 · info@fiskerforum.dk

Nyt tankanlæg med olieprodukter til brændstof opføres til virksomheden Monjasa A/S med en årlig omsætning på omkring 6 mia. kr.

Fiskeri, fi skeindustri, værfter og maritime servicevirksomheder er et kerneområde for Skagen Havn, der er i fortsat vækst som led i en langsigtet, strategisk planlægning.

Det er netop aftalt, at det internationalt arbejdende oliehandelsfirma, Monjasa A/S, lejer, driver og anvender et tankanlæg, som opføres af Skagen Havn på de nye havnearealer. Anlægget skal anvendes til olieprodukter, der er råvarer for brændstof til skibe i og udenfor havnen.

Det store perspektiv
Havnedirektør Willy Bent Hansen: ”Denne gode nyhed er resultatet af et langsigtet og strategisk arbejde med at udvikle nye forretningsområder, der skaber vækst og supplerer havnens kerneområde med fi skeri og fi skeindustri. Skagen Havn er, ifølge NaturErhvervs styrelsen, landets største fi skerihavn i både landede mængder og i værdi. Dertil kommer et stigende omfang af maritim serviceindustri og krydstogtturisme.”

60.000 større skibe
Med de nye faciliteter skabes der flere fordele for skibsfarten. I området udenfor Skagen Havn sejler omkring 60.000 større fartøjer årligt ad de tre hovedveje til store skibe. Bunkersmarkedet, hvilket vil sige levering af blandt andet olie og smøremidler til skibe udenfor havnen på vej mod nord, syd, øst eller vest, er et strategisk vigtigt handelsområde, som er stærkt voksende.

Store forventninger
Adm. direktør i Monjasa A/S, Jan Jacobsen: Skagen Havn er særdeles godt geografisk placeret. Vi har høje forventninger til udviklingen i denne region i Skandinavien med base i Skagen. Potentielt er der flere muligheder for udvidelse af samarbejdet, vurderer Jan Jacobsen.”

Skagen Havn
*Strategiske fokusområder: Fiskeri, fiskeindustri, forarbejdning, gods og trafik, maritim serviceindustri og krydstogtturisme.

*Årligt anløb: 1000 fiskefartøjer, 600 handelsskibe, blandt dem krydstogtskibe.

*Håndtering af godsmængde: 295.000 tons årligt.

*Ledige, byggemodne erhvervsarealer: 75.000 m2 med direkte adgang til kaj.

*Igangværende havneudvidelse: Minimum 12 m vanddybde ved indsejling, 11 m. ved kaj

*Indsejlingsbredde 175 m

*1½ km nye ydermoler

*450 m ny kaj

*Omsætning 2011: 30 mio. kr.


Kilde: FF Nyt
FiskerForum.com

Syntes du om artiklen - så huske at like den på Facebook - så dine venner også får mulighed for at læse den.


© 2018 • Fiskerforum • CVR 32663192 • www.fiskerforum.cominfo@fiskerforum.com • Tlf +45 9731 1946 Cookie- og privatlivspolitik

FiskerForum er drevet af Apollomedia