Besøg vores mobil side
 .

Maritim Vækst i Skagen

Udgivet af FiskerForum den 08-08-2011 · info@fiskerforum.dk

Skagens Erhvervsforening, Frederikshavn Erhvervsråd og Skagen Havn inviterer til konference om vækst- og innovationspotentialerne ved de maritime erhverv i Skagen

Torsdag den 18. august kl. 09.00-13.00 afholdes ”Maritim Vækst i Skagen” konferencen med deltagelse af transportminister Hans Christian Schmidt mfl.

På konferencen præsenteres resultaterne af en analyse omkring vækst- og innovationspotentialerne ved de maritime erhverv i Skagen. Undersøgelsen er gennemført i foråret 2011.

På konferencen adresseres bl.a. følgende spørgsmål:

Hvordan styrkes det maritime erhverv som vækstmotor for Skagen?

Hvordan kan eksisterende maritime forretningsområder styrkes og nye forretningsområder udvikles for at skabe fremtidsrettede arbejdspladser i Skagen?

Hvilke forudsætninger kræver det?

”Skagen er under et hårdt pres; dels falder befolkningstallet samtidig med at flere helårs arbejdspladser forsvinder. Der er brug for initiativer, der kan sætte gang i væksthjulene igen og skabe tro på og grundlag for, at Skagen fortsat kan være et bæredygtigt helårssamfund. Forundersøgelsen viser tydeligt, at det maritime område i Skagen indeholder store potentialer for at skabe både vækst og nye arbejdspladser”, udtaler Allan Kastor Andersen, Skagens Erhvervsforening

Resultaterne i analysen peger bl.a. på:

At der er flere reelle vækstmuligheder bl.a. indenfor krydstogtindustrien, det maritime serviceområde og godstransportindustrien

At udvikling af den nuværende maritime erhvervsstruktur sammen med tiltrækning af nye maritime aktører og forretningsområder kan skabe mere end 300 arbejdspladser
At en fysisk havneudvidelse er en vigtig forudsætning for, at der kan skabes vækst gennem udvikling af de maritime forretningsområder

At en satsning på udvikling af maritime forretningsområder i Skagen kan bidrage til og yderligere styrke den maritime klynge generelt i Region Nordjylland og i Frederikshavn Kommune.

Frederikshavn Kommune, Region Nordjylland, Skagen Erhvervsforening og Skagen Havn er initiativtagere til forundersøgelsen med henblik på at afdække potentialerne for et bæredygtigt helårssamfund og en styrket erhvervsudvikling i Skagen. Forundersøgelsen er udført med støtte fra Regionalfonden og Staten.

”For Frederikshavn Kommune er det højt prioriteret at medvirke til at sætte initia- tiver i gang, der kan sikre Skagen som et helårssamfund. Det maritime område er samtidig et af fire prioriterede vækstspor i kommunens erhvervsudviklingsstrategi, og vi satser klart på at skabe de bedst mulige vilkår for de maritime erhverv – blandt andet ved at værne om, at havnene i Skagen og Frederikshavn er og forbliver erhvervshavne”, pointerer Lars Møller, borgmester i Frederikshavn Kommune.

Som forudsætningsskaber for de maritime virksomheder i Skagen-området har Skagen Havn også et indlæg på konferencen om havnens vækststrategi og hvordan den spiller sammen med analysens resultater.

”Den planlagte udvidelse af Skagen Havn vil betyde større og nye forretnings- muligheder for havnen og dens eksisterende virksomheder i form af at kunne modtage flere og større fartøjer end i dag. Derudover vil Skagen være mere attrak- tiv for nye kunder og lejere. Havnens nye faciliteter er en vigtig forudsætning for at kunne udnytte de potentialer, som analysen peger på”, fortæller havnedirektør Willy B. Hansen

Fakta om foranalysen af vækst og innovationspotentialerne i de maritime og havnerelaterede erhverv i Skagen

Analysens formål er at afdække de maritime og havnerelaterede erhvervs innova- tionsmuligheder og vækstpotentiale samt at afdække vilkår og forudsætninger for realisering.

Analysen er finansieret af EUs Regionalfond og Staten og er udarbejdet af Gemba Seafood Consulting og Rambøll.

Analysen er gennemført i perioden 1/4-15/6 2011 og resultaterne præsenteres på konferencen ”Maritim vækst i Skagen” den 18. august på Color Hotel i Skagen.

Kilde: Skagen Havn
FiskerForum

Syntes du om artiklen - så huske at like den på Facebook - så dine venner også får mulighed for at læse den.


© 2018 • Fiskerforum • CVR 32663192 • www.fiskerforum.cominfo@fiskerforum.com • Tlf +45 9731 1946 Cookie- og privatlivspolitik

FiskerForum er drevet af Apollomedia