Besøg vores mobil side
 .

Markant fremgang i Royal Greenland A/S

Udgivet af FiskerForum den 11-01-2012 · info@fiskerforum.dk

I regnskabsåret 2010/2011, som afsluttedes 30. september 2011, opnåede Royal Greenland et resultat efter skat på 79 mio.kr., hvilket er en fremgang på 122 mio.kr. i forhold til året før, hvor virksomheden tabte 43 mio.kr.

Resultatet er det bedste, Royal Greenland har opnået i nyere tid, og er højere end
oprindeligt forventet for året. Resultatudviklingen, der også skal ses i lyset af, at
Royal Greenland for blot to år siden havde et underskud på næsten 200 mio.kr. efter
skat, er meget tilfredsstillende.

Royal Greenlands omsætning steg med 11% til 4.724 mio.kr. Denne fremgang følger
en længere årrække med stagnerende og faldende omsætning. Fremgangen er et
klart udtryk for, at Royal Greenland har vundet markedsandele. Væksten i 2010/2011
var særlig stærk i Asien og Skandinavien.

Driftsresultatet (EBIT) udgjorde 171 mio.kr., hvilket svarer til en margin på 3,6%
mod 1,7% året før. Den forøgede indtjening kan henføres til Royal Greenlands nordatlantiske aktivitet, herunder navnlig skalrejer, kogte & pillede rejer og stenbiderrogn.

Den forbedrede driftsindtjening i den nordatlantiske del af Royal Greenlands forretning
skyldes i et vist omfang forbedret effektivitet, men kan især tilskrives Royal
Greenlands større markedsfokus, som har muliggjort en hurtigere og bedre allokering
af begrænsede råvarer til de markeder, der er villige til at betale de bedste priser for
dem. De højere markedspriser er afspejlet i Royal Greenlands indhandlingspriser,
som i gennemsnit var 19% højere end året før.

Royal Greenland har tidligere kommunikeret tre langsigtede, finansielle målsætninger:
Vi ønsker at mindst fordoble årets driftsresultat, vi ønsker at fortsætte vores
vækst, og vi ønsker at halvere Royal Greenlands gæld fra 2 mia.kr. til 1 mia.kr. De
tre målsætninger er underbygget af detaljerede handlingsplaner, der er samlet i vores
strategiplan, Naleraq 2013.

Såvel årets driftsresultat som den opnåede vækst er i overensstemmelse med de
strategiske målsætninger. Det er således kombinationen af større omsætning og en
markant forbedret driftsindtjening, der driver selskabets store resultatfremgang i
2010/2011.

I løbet af 2010/2011 er Royal Greenlands nettorentebærende gæld reduceret med
203 mio.kr. fra 1.976 mio.kr. til 1.773 mio.kr. Det repræsenterer ligeledes et første
vigtigt skridt i den udstukne retning.

I årets løb har vi ansat en ny administrerende direktør, Mikael Thinghuus. Vort nye
stærke ledelsesteam giver virksomheden et godt udgangspunkt for fortsat fremgang.

For regnskabsåret 2011/2012 forventer Royal Greenland således et resultat efter skat
på over 100 mio.kr. Selskabet forventer tillige, at den rentebærende gæld reduceres
med mindst en kvart milliard kroner til et niveau på omkring 1,5 mia.kr.

Forventningsniveauet tager nogen højde for den markedsmæssige uro, der er en
konsekvens af den globale finanskrise. Det må dog understreges, at hvis forbrugertilliden
i de væsentligste afsætningsmarkeder forværres yderligere, vil det kunne have
en negativ effekt på Royal Greenlands resultater, også i indeværende år.

Royal Greenland har i det forgangne år forøget aktivitetsniveauet indenfor en række
CSR-relaterede områder, særligt i forhold til vores nærsamfund i Grønland. Det vil vi
fortsætte med i årene fremover og med yderligere styrke.

Generalforsamling:
Selskabets generalforsamling finder sted mandag den 23. januar 2012 kl. 15.00 på Hotel Hans Egede, Nuuk


Kilde: Royal Greenland
FiskerForum.com

Syntes du om artiklen - så huske at like den på Facebook - så dine venner også får mulighed for at læse den.


© 2018 • Fiskerforum • CVR 32663192 • www.fiskerforum.cominfo@fiskerforum.com • Tlf +45 9731 1946 Cookie- og privatlivspolitik

FiskerForum er drevet af Apollomedia