Besøg vores mobil side
 .

Mavepuster til Hanstholms Havneprojekt

Udgivet af FiskerForum den 23-10-2013 · info@fiskerforum.dk

Problematisk udbud om første fase af udbygningen af Hanstholm Havn, hvor Havnens investeringsramme på 500 millioner blev sprængt med næsten 75 procent.

Under udbuddet af første etape af udvidelsen af Hanstholm Havn blev der modtaget fire tilbud, der spænder fra ca. 875 millioner kroner for det billigste til ca.960 millioner kroner for det dyreste. Gennem hele planlægningsfasen og forarbejdet for tilbudsgivningen har Hanstholm Havn imidlertid arbejdet med en investeringsramme på op til 500 millioner kroner.


"Resultatet af licitationen er både overraskende og særdeles uheldigt. Vi må konstatere, at vi står i en ny situation, og vi må nu se på, hvilke muligheder vi reelt har. Med det afsæt vil havnens bestyrelse træffe beslutning om, hvad vi så gør herfra," konstaterer Birgitte Juhl, direktør for Hanstholm Havn.


Der arbejdes videre med en løsning
Bestyrelsen for Hanstholm Havn er enige om, at både lokale og regionale gevinster ved en udvidelse af havnen er meget store, og det er derfor bestyrelsens intention, at der skal arbejdes videre med Udviklingsplanen, men med et ændret forløb. Bestyrelsen mødes tirsdag den 29. oktober for at beslutte, hvad den fremadrettede strategi skal være i lyset af den nye situation.


Staten gav for nylig tilsagn om, at de årlige omkostninger til vedligeholdelse af de nuværende ydermoler kunne konverteres til et årligt tilskud, som kunne indgå i finansieringen af første etape af udvidelsen. Hanstholm Havns bestyrelse forventer, at tilsagnet om statslig medfinansiering står ved magt, uanset hvilken form udviklingsplanerne ender med at tage.


Tidsplanen forskydes
Ifølge den oprindelige tidsplan var det hensigten, at kontrakt med entreprenør om gennemførelsen af fase 1 skulle indgås senest i november 2013, og at byggeriet af ydermolerne skulle indledes umiddelbart herefter.


Som følge af den nye situation er de oprindelige tidsplaner ikke længere realistiske. "Tilsvarende er grundlaget for den finansieringsplan, som Hanstholm Havn har forelagt Thisted Byråd, ikke længere gældende og må revideres," fastslår Birgitte Juhl.


Som led i finansieringsplanen var der lagt op til, at Thisted Kommune skulle stille garanti for havnens lånefinansiering. Thisted Byråd havde forslaget til finansieringsplan på dagsordenen den 8. oktober, og byrådet udbad sig ved den lejlighed yderligere oplysninger om detaljerne i finansieringsplanen. "Denne uddybning er ikke længere relevant," oplyser Birgitte Juhl.Finansieringsplanen er ikke længere gældende og må revideresInvesteringsbehov på op til 500 millioner kroner
Investeringsbehovet for første fase af udvidelsen blev af rådgivningsfirmaet Grontmij konkretiseret til en anlægssum på ca. 450 millioner kroner og en pulje på 50 millioner kroner til uforudsete udgifter. Anlægssummen er fremkommet gennem Grontmijs analyse af specifikke problemstillinger i forhold til byggeri af moler i Hanstholm og dermed med hensyntagen til lokale dybdeforhold, strømforhold, vejrforhold etc.


"Det er denne beløbsramme Hanstholm Havn siden har taget afsæt i, og gennem forløbet med konkretiseringen af udbygningsplanerne er der ikke på noget tidspunkt rejst tvivl om, hvorvidt forudsætningerne og præmisserne for projektet var holdbare," oplyser Birgitte Juhl.


"Vi er derfor meget overraskede over, at de eksperter, som har beregnet anlægsbudgettet, har skudt så meget forbi de tilbud, som nu er modtaget fra entreprenørerne," siger Birgitte Juhl.


Kilde: Hanstholm Havn
FiskerForum.com


Syntes du om artiklen - så huske at like den på Facebook - så dine venner også får mulighed for at læse den.


© 2018 • Fiskerforum • CVR 32663192 • www.fiskerforum.cominfo@fiskerforum.com • Tlf +45 9731 1946 Cookie- og privatlivspolitik

FiskerForum er drevet af Apollomedia