Besøg vores mobil side
 .

Melding fra fiskeridirektøren

Udgivet af FiskerForum den 03-04-2013 · info@fiskerforum.dk

Forskrift om maksimalkvoter i fisket etter øyepål i 2013

Forskrift om maksimalkvoter i fisket etter øyepål i 2013

Erstatter: J-215-2012
Gyldig fra: 02. 04. 2013
Gyldig til: 31. 12. 2013
Bergen, 02. 04. 2013
Fiskeridirektoratet har 2. april 2013 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar §§ 11, 12 og 16, jf forskrift 17. desember 2012 nr 1272 om regulering av fisket etter øyepål i 2013 § 2 andre ledd og § 7 første ledd, og forskrift av 13. oktober 2006 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst (konsesjonsforskriften) §§ 2-8 og 2-12, fastsatt følgende forskrift:

§ 1 Maksimalkvoter i fisket etter øyepål
Maksimalkvoter for fartøy med pelagisk tråltillatelse eller nordsjøtråltillatelse i fisket etter øyepål i Norges økonomiske sone beregnes ved å bruke faktoren 6,0.

Maksimalkvoter for fartøy med pelagisk tråltillatelse eller nordsjøtråltillatelse i fisket etter øyepål i EU-sonen beregnes ved å bruke faktoren 0,8.

Fartøyets kvoter beregnes ved å multiplisere fartøyets basiskvote med faktorene angitt i første og andre ledd.

§ 2 Faktisk lastekapasitet
Fartøy med pelagisk tråltillatelse eller nordsjøtråltillatelse kan i fisket etter øyepål ta om bord og levere fangst per tur lik fartøyets faktiske lastekapasitet, dog ikke utover størrelsesbegrensning angitt i konsesjonsforskriften §§ 2-7 og 2-11.

§ 3 Ikrafttredelse
Denne forskriften trer i kraft straks og gjelder til og med 31. desember 2013.

TM/EW

Kategoriene
Andre lands soner og internasjonalt farvann
Sør for 62 pelagisk

Syntes du om artiklen - så huske at like den på Facebook - så dine venner også får mulighed for at læse den.


© 2019 • Fiskerforum • CVR 32663192 • www.fiskerforum.cominfo@fiskerforum.com • Tlf +45 6022 0946 Cookie- og privatlivspolitik