Besøg vores mobil side
 .

Muslingefiskeri åbner i Lillebælt 1. marts

Udgivet af FiskerForum den 28-02-2014 · info@fiskerforum.dk

Seks fartøjer kan fiske efter muslinger i det naturbeskyttede område i den centrale del af Lillebælt fra på lørdag.

NaturErhvervstyrelsen åbner 1. marts 2014 for muslingefiskeri i det naturbeskyttede område i den centrale del af Lillebælt. Det sker i samråd med Muslingeudvalget og eksperter fra DTU Aqua ved Danmarks Tekniske Universitet, og efter at Danmark har lagt rammerne for fremtidens muslingefiskeri med en muslingepolitik, der blandt andet sikrer, at fiskeriet i fremtiden vil påvirke miljøet mindre end i dag.

Konkret får seks fartøjer fornyet deres tilladelse til at fiske efter 8.000 tons blåmuslinger i et år. Det er samtidig et krav, at de seks fartøjer anvender GPS og sensorudstyr - samme krav stilles til muslingefiskerne i Limfjorden.

Ro om muslingefiskeriet

I januar afgjorde EU-Kommissionen, at muslingefiskeri udmærket kan foregå i naturbeskyttede områder og være i overensstemmelse med habitatdirektivet, når fiskeriet foregår på en række betingelser, hvor der bliver taget hensyn til blandt andet ålegræs, makroalger og bundfauna.

”Det giver ro om muslingefiskeriet, idet vi nu har EU-Kommissionens ord for, at miljøet ikke lider overlast. Men det betyder ikke, at vi læner os tilbage, for det er vigtigt, at vi fortsat udvikler muslingeerhvervet, samtidig med at vi sikrer, at muslingeproduktion og -fiskeri også i fremtiden er bæredygtigt og lever op til EU's miljødirektiver,” siger Karsten Biering Nielsen, udviklingsdirektør i NaturErhvervstyrelsen.

De udstedte tilladelser til de seks fartøjer er givet efter en nøje vurdering af, hvordan muslingefiskeriet i Lillebælt vil påvirke de forskellige naturtyper og -arter i området. Tilladelserne løber frem til 28. februar 2015.

Syntes du om artiklen - så huske at like den på Facebook - så dine venner også får mulighed for at læse den.


© 2018 • Fiskerforum • CVR 32663192 • www.fiskerforum.cominfo@fiskerforum.com • Tlf +45 9731 1946 Cookie- og privatlivspolitik

FiskerForum er drevet af Apollomedia