Besøg vores mobil side
 .

Næring avhengig av utenlandsk arbeidskraft

Udgivet af FiskerForum den 10-03-2011 · info@fiskerforum.dk

Fiskerinæringen har visst at det eksisterer et hjemlig rekrutteringsproblem. En ny undersøkelse blant bedrifter i fiskeforedlingsindustrien viser at utenlandsk arbeidskraft er avgjørende for å sikre produksjonen.

Fiskeri- og havbruksnæringen har vært gjennom en formidabel vekst, og behovet for kompetent arbeidskraft for å sikre videre vekst og inntekter, er stort. Likevel er det få unge i Norge som velger å ta fagbrev innen fiskeforedlingsindustrien. For å snu denne trenden jobber forskningsfondet FHF med rekrutterings- og kompetanseprosjektet, “Sett Sjøbein”. Prosjektet er opprettet på bakgrunn av et mandat fra Fiskeri- og kystdepartementet (FKD), og jobber for økt rekruttering og kompetanse i sjømatnæringen.

På oppdrag fra Sett Sjøbein, gjennomførte Norut en undersøkelse vedrørende rekrutterings- og kompetansebehov i fiskeforedlingsindustrien. Rapporten fra undersøkelsen konstaterer at næringen er avhengig av en jevn rekruttering av utenlandsk arbeidskraft.

En av tre fra utlandet
I følge undersøkelsen planlegger 60 prosent av bedriftene å rekruttere medarbeidere med praksis, og nesten 50 prosent ønsker nye folk med fagbrev, kommende år. Behovet er merkbart, og tallene viser at rundt 1 av 3 som jobber innen fiskeforedlingsindustrien har utenlandsk bakgrunn.

Bedriftene som deltok i undersøkelsen utpekte evne, vilje, praksis og interesse for næringen som viktige faktorer ved rekruttering av nytt personell til produksjon. Det er naturlig nok ønskelig å finne arbeidskraften lokalt, men ifølge rapporten klarer ikke bedriftene å finne nok kandidater med riktig kompetanse i lokalmiljøet. Utenlandske arbeidere er derfor avgjørende for å sikre stabil produksjon.

Samtidig viser rapporten at størstedelen av utlendingene som jobber innen fiskeforedling med hvit eller rød fisk er fast ansatt. Det indikerer at bedriftene er interessert i å gi den utenlandske arbeidskraften ordentlige forhold. Prosjektleder Elisabeth Angell fra Norut, sier utenlandsk arbeidskraft er velkommen, ettertraktet, og blir oppfattet som en helt nødvendig ressurs for næringen. - Bedriftene har noen ekstra utfordringer ved ansettelse av utenlandsk arbeidskraft hvor språk, HMS kunnskap og lokal integrering er aspekter som kan bedres. Men, dette er en næring som har brukt utenlandsk arbeidskraft i lang tid, og de vet hvor viktig deres bidrag har vært til å sikre produksjonen, sier Angell.

Norsk rekruttering?
Men rapporten avdekker også en mer alvorlig situasjon i Norge. Rekrutteringen av norsk ungdom til fiskerinæringen er for svak til å bygge oppunder de siste års vekst. Prosjektleder for “Sett Sjøbein”, Kristian Henriksen, forklarer at den negative trenden i rekrutteringsutviklingen gir grunn til bekymring for den langsiktige utviklingen av fiskeforedlingsindustrien, og øvrige deler av sjømatnæringen i Norge. - Vi jobber kontinuerlig med dette, og har igangsatt en rekke programmer og informasjonstiltak for at unge studie- og arbeidssøkende får vite om mulighetene som finnes i fiskeri- og havbruksnæringen. Karrieremulighetene er mange i fiskeri- og havbruksnæringen, og er en bransje som har vært - og er - i en rivende utvikling, understreker Henriksen.

Prosjektleder Elisabeth Aasum i Sett Sjøbein legger til at det i april blir arrangert en større rekrutterings- og kompetansekonferanse med fokus på fiskeri- og havbruksnæringen. - Konferansen går av stabelen på Rica Hell Hotell, Stjørdal, 13. og 14. april, og her vil en blant annet få mer informasjon om Sett Sjøbein, få presentert hvilke muligheter som finnes for unge i fiskerinæringen, samt mye annet. I tillegg skal vi informere om Namdal Akvasenter sitt arbeid inn mot profilering av havbruksnæringen via undervisningen på grunnskolenivå, sier Aasum.

Kilde: FHF, Fiskerifond.no

Syntes du om artiklen - så huske at like den på Facebook - så dine venner også får mulighed for at læse den.


© 2018 • Fiskerforum • CVR 32663192 • www.fiskerforum.cominfo@fiskerforum.com • Tlf +45 9731 1946 Cookie- og privatlivspolitik

FiskerForum er drevet af Apollomedia