Besøg vores mobil side
 .

NaturErhvervstyrelsen sender udkast til høring.

Udgivet af FiskerForum den 01-11-2011 · info@fiskerforum.dk

NaturErhvervstyrelsen sender udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse nr. 1204 af 22. oktober 2010 om tilskud til projekter i fiskerihavne og på landingssteder i høring.

Om ændringerne
De væsentligste ændringer vedrører bestemmelser om, at projekter i private fiskerihavne og på landingssteder nu kan medfinansieres med midler fra Fødevareministeriet. Ændringen fremgår af forslagets § 7, stk. 2. Der er desuden tilføjet bestemmelser henholdsvis om overholdelse af udbudsreglerne og om sanktioner for mangelfuld overholdelse, jf. forslagets §§ 10, stk. 1, nr. 9 og 10, og 16a.

Du finder hele høringsmaterialet på www.borger.dk.

Høringsfristen er senest tirsdag den 15. november 2011.

Høringssvar skal sendes til:
Naturerhvervstyrelsen
Koordinationskontoret for Landdistrikter og Erhvervsudvikling
Nyropsgade 30
1780 København V
e-mail. koordination@naturerhverv.dk

Yderligere oplysninger
Du kan få yderligere oplysninger hos:
Anne-Marie Knuth-Wintherfeldt
Tlf. 25 23 83 54
E-mail : AMKW@naturerhverv.dk

Eller

Bitten Lolk
Tlf. 25 23 83 65
E-mail: BLO@naturerhverv.dk

Kilde: NaturErhvervstyrelsen
FiskerForum

Syntes du om artiklen - så huske at like den på Facebook - så dine venner også får mulighed for at læse den.


© 2018 • Fiskerforum • CVR 32663192 • www.fiskerforum.cominfo@fiskerforum.com • Tlf +45 9731 1946 Cookie- og privatlivspolitik

FiskerForum er drevet af Apollomedia