Besøg vores mobil side
 .

Nu tages den lille rejelignende dyreplankton Krill under mikroskop

Udgivet af FiskerForum den 16-04-2014 · info@fiskerforum.dk

Ph.d.-studerende fra DTU Aqua afdækker ny viden om én af de vigtigste brikker i havets økosystem - den lille rejelignende krill. Selvom den er meget udbredt og dens betydning som føde for større fisk, er kendtskabet til krillen meget begrænset.

Med Mette Dalgaard Agersteds Ph.d.-undersøgelse af krill i Godthåbsfjorden i Grønland er et værdifuldt stykke grundforskning dog sat i værk.* "Krill er en ligeså vigtig næringskilde i fødekæden som vandlopper, der traditionelt bliver studeret mere intensivt, men udover studier ved Antarktis er der ikke tidligere lavet de samme undersøgelser af krillens føde og artsammensætning, som dem jeg har udført i Aktis"*, fortæller Mette Dalgaard Agersted på DTU's hjemmeside.


Fire forskellige arter af krill ved Grønland.
Den 200 kilometer lange Godthåbsfjord, der munder ud ved Nuuk på Grønlands sydlige vestkyst, er levested for fire forskellige krillarter. To arktiske krill og to krillarter, der oprindeligt hører hjemme i det varmere Atlanterhav.


De foreløbige resultater af Mette Dalgaard Agersteds undersøgelser tyder på, at atlantiske krill vil få bedre levebetingelser, hvis klimaforandringer får vandtemperaturen til at stige. "Det baserer jeg på, at det er den ene af de atlantiske krill, der dominerer i den varme del af Godthåbsfjorden nærmest udmundingen, mens de to arktiske arter primært lever i den midterste og koldere del af fjorden".


Krillens betydning kortlægges
Hvilken betydning forekomsten af den atlantiske krill har for Godthåbsfjordens økosystem kan endnu ikke vurderes, og Mettes Dalgaard Agersteds undersøgelser skal frem for alt give et referencepunkt for fremtidige studier af krillens betydning.


"Vi har manglet denne basisviden om dens udbredelse og livsbetingelser for at kunne vurdere dens rolle og betydning i økosystemet. Vi ved dog fra andre studier, at arktiske vandlopper er under pres fra atlantiske arter, som er mindre fede og derfor er et dårligere fødeemne for fisk, havfugle og havpattedyr. Det kan betyde, at for eksempel visse fiskearter vil klare sig dårligere fremover, og dermed have indflydelse på den fremtidige fiskebestand i Godthåbsfjorden", siger hun.


Læs artiklen pionerstudie af krill i Grønland her


Kilde: DTU
FiskerForum.com


Syntes du om artiklen - så huske at like den på Facebook - så dine venner også får mulighed for at læse den.


© 2018 • Fiskerforum • CVR 32663192 • www.fiskerforum.cominfo@fiskerforum.com • Tlf +45 9731 1946 Cookie- og privatlivspolitik

FiskerForum er drevet af Apollomedia