Besøg vores mobil side
 .

Overvældende flertal i Europa-Parlamentet for sommerfiskeri af torsk i Østersøen

Udgivet af FiskerForum den 18-01-2013 · info@fiskerforum.dk

Medlemmer af Europa-Parlamentet stemte onsdag for at fjerne visse restriktioner for, hvor og hvordan fiskere må fiske i EU-farvande. Kystfiskere bør kunne fange torsk i Østersøen i kystnære områder i sommermånederne, siger en betænkning af Jaroslaw Leszek Walesa (EPP, PL). Betænkning blev vedtaget med 661 stemmer for, 7 imod og 20 hverken for eller imod.

Walesas betænkning har til formål at sikre, at torskebestandene i Østersøen udnyttes under bæredygtige økonomiske, miljømæssige og sociale forhold.

"Vores forslag bringer os tættere på et bæredygtigt fiskeri ved at inkludere et mål om maksimalt bæredygtigt udbytte, det er til fordel for fiskebestanden og tilgodeser behovene i fiskerisektoren", sagde Walesa.

Statistikkerne viser, at Østersøens torskebestande efterhånden er ved at komme sig. Ifølge Walesa vil det ikke skade bestanden at tillade kystfiskeri i sommermånederne, eftersom torsk gyder på dybere vand.

Dødvande i langsigtede fiskeriplaner – Parlamentet sender stærkt signal til Rådet
MEPerne besluttede med et overvældende flertal på 670 stemmer for, 2 imod og 5 blanke for anden gang at udskyde afstemningen om betænkningen af Pat the Cope Gallagher (ALDE, EI) om fiskeriregler i EU-farvande for dermed at sende et stærkt protestsignal til Rådet om, at EU-landene blokerer ethvert fremskridt i forhandlingerne om de flerårige fiskeriforvaltningsplaner.

"Rådet skal respektere Europa-Parlamentet, og det har det ikke gjort de sidste mange år. Vi vil ikke have andet valg end at blokere andre rapporter i støbeskeen", sagde Gallagher i sin anmodning om udsættelse på vegne af Fiskeriudvalget.

Dette dødvande i forhandlingerne om de flerårige fiskeriforvaltningsplaner er resultat af en konflikt om Parlamentets beføjelser som medlovgiver. Rådet ønsker at udelukke Parlamentet fra beslutningsprocessen på centrale dele af forvaltningsplanerne.

Næste skridt
Forslaget om Østersøtorsken mangler endnu at få grønt lys fra medlemsstaterne, eventuelt efter en andenbehandling. Men da der er tale om en flerårig forvaltningsplan, frygter medlemmerne af Fiskeriudvalget, at Rådet vil indstille behandlingen af sagen på grund af ovennævnte konflikt med Parlamentet over lovgivningsbeføjelserne.

Kilde: Europa-Parlamentet
FiskerForum.com

Syntes du om artiklen - så huske at like den på Facebook - så dine venner også får mulighed for at læse den.


© 2018 • Fiskerforum • CVR 32663192 • www.fiskerforum.cominfo@fiskerforum.com • Tlf +45 9731 1946 Cookie- og privatlivspolitik