Besøg vores mobil side
 .

Pæne landinger af brisling og havgalt

Udgivet af FiskerForum den 18-04-2012 · info@fiskerforum.dk

Kampen om kvoterne præger markedet i betydeligt omfang

Morten Brobergs markedsrapport tegner billedet af den aktuelle, fiskeripolitiske situation foruden de konkrete fangster og tilførsler på de vigtigste markeder.

I Danmark er fiskeriet efter brisling i Østersøen i gang.
- Det er gået rigtigt godt på det seneste, oplyser han, med hurtige rejser og mange fisk pr. slæb. Vi er dog påvirket af færre landinger som følge af den store nedgang i kvoten i år.
Derudover har FF fået tilført pæne mængder af sildeafskær og havgalt fra både danske og irske både.

Norge
I Norge landes der pæne mængder af lodde, og der meldes også om en del landinger af lodde til konsum.
Derudover fiskes der efter blåhvilling, hvor alle fangster er landet til konsum i Irland.

Island
Også i Island fiskes der lodde i stort omfang, og det går godt. Siden nytår er der landet og forarbejdet omkring 554.000 tons i forhold til en kvote på 590.000 tons. Lodden bevæger sig for tiden tættere på gydepladserne, og det forventes, at res-ten af dette fiskeri landes til produktion af rogn til human konsum.


Peru
I Peru er der i skrivende stund kun fiskeri i den sydlige del, og der forventes ikke et større fiskeri før starten af april. Der regnes med en kvote på mellem 3 og 3½ mio. tons. til fiskeri i perioden april - juli.
På forhånd er der et godt salg. For tiden ser det ud til, at fisken og biomassen søger ud på dybere og koldere vand, som indikerer tegn på en mild ’El Nino’ senere på året.

Chile
I Chile er der tegn på mindre fiskeri end sidste år. Næsten al fangst bruges til produktion af mel og olie, der sælges på hjemmemarkedet til laksefoder.

Kilde: FF Nyt
FiskerForum.com

Syntes du om artiklen - så huske at like den på Facebook - så dine venner også får mulighed for at læse den.


© 2018 • Fiskerforum • CVR 32663192 • www.fiskerforum.cominfo@fiskerforum.com • Tlf +45 9731 1946 Cookie- og privatlivspolitik

FiskerForum er drevet af Apollomedia