Besøg vores mobil side
 .

Prøveindsamlinger af tobis øges

Udgivet af FiskerForum den 16-04-2014 · info@fiskerforum.dk

Den samlede danske tobiskvote på 195.471 tons er ca. en femtedel lavere end sidste år og med de område opdelte kvotetildelinger, er det også en kvote der har vendt op og ned på hvor fiskerne kan hente deres fangster af tobis.

Derfor var Danmarks fiskeriforening ved Svend-Erik Andersen også tidligt ude med en bekymring og med en hel klar forventning om, at fiskeriet monitoreres fra sæsonens start.


Øget prøveindsamling af tobis
NaturErhvervstyrelsen meddeler da også om en forøget prøveindsamling af tobis allerede fra sæsonstart, i områderne 1 og 2 samt 4. Der vil blive taget flere prøver end sædvanligt, med det ene mål for øje, at bruge det overfor EU, i det tilfælde kvoten skal hæves. For at sikre en passende spredning af det danske moniteringsfiskeri i område 2 og 4, vil der i perioden fra den 1. april til 30. april 2014 maksimalt kunne fiskes følgende mængder for område 2 2500 tons og for område 4 2500 tons


Dogger Banke
Specielt for området Dogger Banke, der igennem tiderne har været et godt tobis område, men som i år er reduceret ned til en fjerdedel af hvad det var sidste år. Håber man på at prøveudtagningerne vil vise langt flere tobis, end EU`s anbefalinger har skønnet. Så skulle der beviseligt vise sig langt flere tobis i området, efter prøveudtagningerne, end forventet, skal EU underrettes hurtigst muligt, så kvoten igen kan øges, inden fiskeriet slutter omkring sankt Hans, den 23. juni.


Fiskeriforeningens formand henviste også i en kommentar til Tobis kvotetildelingen i marts, til den såkaldt positiv nødprocedure, der er indført i EU's nye fælles fiskeripolitik, der betyder, at EU kan hæve kvoten, hvis biologerne har taget fejl. En procedure som Danmarks Fiskeriforening vil følge hårdt op på bliver fulgt.


Kilde: NaturErhvervsstyrlsen og Bilag 6
FiskerForum.com


Syntes du om artiklen - så huske at like den på Facebook - så dine venner også får mulighed for at læse den.


© 2018 • Fiskerforum • CVR 32663192 • www.fiskerforum.cominfo@fiskerforum.com • Tlf +45 9731 1946 Cookie- og privatlivspolitik

FiskerForum er drevet af Apollomedia