Besøg vores mobil side
 .

Royal Greenland i positiv udvikling

Udgivet af FiskerForum den 13-01-2011 · info@fiskerforum.dk

En kraftig resultatforbedring på 159 mio. DKK i primært driftsresultat og 195 mio. DKK før skat er opnået i året 2009/10.

Årets resultat på (43) mio. DKK blev ikke som oprindelig forventet et nul resultat og er ikke tilfredsstillende. Der er gennemført en række restruktureringer, som beløber sig til 39 mio. DKK, før disse poster vil resultatet have været et nul resultat.

Resultatudviklingen i 2. halvår med et primært driftsresultat på 57 mio. DKK svarende til en margin på 2,8 % og et overskud på 14 mio. DKK trods de gennemførte restruktureringer un-derstreger den positive udvikling. Det er lykkedes at fastholde Royal Greenlands markedsposition med en god udvikling og indtjening til følge bl.a. i Tyskland, England, Skandinavien og generelt i eksportsalget af de grønlandske produkter. Den lavere omsætning skyldes hovedsage-ligt ophør af ulønsomme aktiviteter og faldende råvaretilgang. Salget udgjorde 131 tusind tons mod 145,8 tusind tons året før. Koncernen har fastholdt og udviklet vores væsentligste markedspositioner i et i øvrigt fladt marked.

Resultatforbedringen er blandt andet opnået på grund af en forbedret driftsmarginal især på det tyske marked. Hovedforklaringen er en bedre evne til at reagere på udviklingen i råvare-priserne. Faldende finansieringsudgifter som følge af forbedret likviditet er en anden hovedårsag til den samlede resultatforbedring. Endelig er de faste omkostninger før restruktureringsomkostninger reduceret med 65 mio. DKK eller 8 %.

Forbedring af konkurrenceevnen er afgørende for en fortsat forbedret drift. Det opnås bl.a. ved investering i forædling og automatisering af produktionen. Rejefabrikken i Ilulissat er således blevet fuldstændig opgraderet i 2009/10, og senest er det besluttet at gennemføre en tilsva-rende opgradering af fabrikken i Sisimiut samt at investere i yderligere forædling i Qasigiann-guit.

Virksomhedens finansielle råderum er tilfredsstillende, og den rentebærende gæld i forhold til EBITDA er reduceret fra 19 til 8. Soliditeten inkl. den ansvarlige lånekapital udgør 28 %.

Organisatorisk er der sket store ændringer i Royal Greenland i året. Under ledelse af vores ny kommercielle direktør er en ny salgs- og marketingledelse og organisation etableret med succes. Logistik og indkøbsområdet er blevet styrket med nye erfarne kræfter udefra. Sidst i regn-skabsåret blev der tegnet kontrakt med den fremtidige koncernchef for Royal Greenland.

Alle disse initiativer koblet med gunstige markedsforhold betyder, at Royal Greenland føler sig godt rustet og ser på det nye regnskabsår med fortrøstning.

Se hoved- og nøgletal ved at følge nedstående link.

Kilde: Royal Greenland


Syntes du om artiklen - så huske at like den på Facebook - så dine venner også får mulighed for at læse den.


© 2018 • Fiskerforum • CVR 32663192 • www.fiskerforum.cominfo@fiskerforum.com • Tlf +45 9731 1946 Cookie- og privatlivspolitik

FiskerForum er drevet af Apollomedia