Besøg vores mobil side
 .

Sæljagt skal være naturlig

Udgivet af FiskerForum den 07-03-2014 · info@fiskerforum.dk

Nu ser det endelig ud til, at jagt på sæler bliver tilladt. Fiskerne har alt for længe bedt om det, eksperter har anbefalet det af hensyn til sælbestandens sundhed, og lystsejlerne har tilbudt udvidede ynglereservater for sælerne, hvis der kom en jagttilladelse.

Fiskerne er truet på eksistensen af en sulten sælbestand, der har fået lov til at vokse uhindret i Danmark, mens alle andre nordiske lande for længst har indført jagt på sælen. Alligevel har det trukket ud med en løsning på sæl-problemet, som især plager det unikke, kystnære fiskeri i både hav og fjord.


Bruxelles er ikke så firkantet
Sagen er et klassisk eksempel på dansk overbeskyttelse af særlige dyr med henvisning til EU-regler, selv om man i Bruxelles slet ikke er så firkantede.


Det har den nye miljøminister Kirsten Brosbøl tilsyneladende forstået. I hvert fald har hun varslet, at jagt-forbuddet bliver lempet i slutningen af marts.Miljøminister positiv over for regulering af sæler, ordning kan ligge klar sidst i martsDet vigtige er, at hun ikke nøjes med en bureaukratisk undtagelsesregel, hvor kun enkelte fiskere kan søge om en begrænset reguleringsret. Der må tilstræbes en naturlig og stabil bestand, der reguleres gennem enten en generel jagt eller kvoteordninger.


En forsvarlig sælbestand vil være til gavn for både fiskere og sæler.


Se indslaget på TV2 Bornholm her


Her er ministerens svar:

1) Det er Naturstyrelsens vurdering, at en tilladelse til at regulere gråsæl i Danmark kan gives under forudsætning af, at reguleringen ikke er til hinder for sikringen af en gunstig bevaringsstatus for gråsælen, der pt. har ugunstig bevaringsstatus i Danmark og at betingelserne for regulering i Vildtskadebekendtgørelsen er opfyldt.

2) Miljøministeren vurderer, at en midlertidig ordning til regulering af gråsæler, der er særligt problematiske for fiskerne, er på plads inden udgangen af marts måned.

3) Den danske sælforvaltningsplan skal revideres. Der er derfor iværksæt videnskabelige undersøgelser af sælskadernes omfang, bestandens udvikling og af udvikling og afprøvning af sælsikre fiskeredskaber. Den reviderede forvaltningsplan forventes færdig i 2016.


Kilde: Europa-Parlaments kandidat Harry Jensen (V), Stauning og TV2Bornholm
FiskerForum.com


Syntes du om artiklen - så huske at like den på Facebook - så dine venner også får mulighed for at læse den.


© 2018 • Fiskerforum • CVR 32663192 • www.fiskerforum.cominfo@fiskerforum.com • Tlf +45 9731 1946 Cookie- og privatlivspolitik

FiskerForum er drevet af Apollomedia