Besøg vores mobil side
 .

Saltvandsbassin til HavFriskFisk

Udgivet af FiskerForum den 17-11-2012 · info@fiskerforum.dk

Bornholms Regionskommune har ansøg LAG Bornholm om et tilskud på 1,7 mio. kr. til etablering af projektet – Hasle Erhvervs- og KulturØ, som skal være med til at understøtte udviklingen af det bæredygtig fiskeri på Hasle Havn.

Kommunen ønsker med projektet – erhvervs og kulturø – at støtte og bevare det tilbageværende fiskeri fra Hasle Havn. Man vil etablerer et bassin til fisk. Det skal både kunne bruges i undervisningsøjemed i forhold til uddannelsesinstitutioners besøg, men også i forbindelse med HavFriskFisk.dk, hvor to Hasle kuttere er med – således man kan købe friske fisk fra saltvandsbassinet med hjem til middagsmaden.

Projektkoordinator Gugga Zakariasdorttir oplyser, at projektet også har tilknytning til den kommende kanal ved Hasle Havn, som skal forbinde bassinet med havnen på et område som tidligere har været benyttet som opfyldnings plads mellem røgerierne og havnen. Området vil efter etableringen fremstå som en Ø omgivet af vand. Kanalen ser man som et oplagt sted, hvor man også kan øve med både joller og kajakker, inden de slippes ud på det åbne hav.

Man mangler dog fortsat kystdirektoratets endelige tilladelse til at grave kanalen, men regner med at kunne udføre arbejdet i 2013. Det er Transportministeriet der står for økonomien til kanalen og badestranden samt det igangværende havnetorv. Pengene skal udover etableringen af saltvandsbassinet og kanalen gå til færdiggørelse af infrastruktur i forbindelse med fiskeriprojektet.

”Vi har flere tiltag i gang for at kunne runde hele projektet på havnen godt af, så det bliver et godt rekreativt område lige fra røgerierne og hen til marianen,” slutter Gugga Zakariadottir

Kilde: Realdania og Bornholms Regionskommune
FiskerForum.com

Syntes du om artiklen - så huske at like den på Facebook - så dine venner også får mulighed for at læse den.


© 2018 • Fiskerforum • CVR 32663192 • www.fiskerforum.cominfo@fiskerforum.com • Tlf +45 9731 1946 Cookie- og privatlivspolitik

FiskerForum er drevet af Apollomedia