Besøg vores mobil side
 .

Serviceprojektet offentliggør stor fiskeriundersøgelse

Udgivet af FiskerForum den 28-11-2011 · info@fiskerforum.dk

Hanstholm Havneforum leder og driver ”service projektet i Hanstholm”. Et Vækstforum og ErhvervsR08; og byggestyrelsesprojekt med deltagelse af 19 virksomheder, der har sikret en stor medfinansiering og som yder en stor indsats og deltagelse i det daglige, med at få projektet konkretiseret og omsat til arbejdspladser og resultater. Der er vedlagt et link til hjemmesiden, hvor du kan finde meget mere om projektet og finde en profil for de deltagende virksomheder.

du kan også få tilsendt brochure ved henvendelse. Der er et samlet budget på 4,8 mio. kr. og projektet løber til sommeren 2013.

På Danfish messen blev der lavet den største undersøgelse af fiskeriets holdninger mv. i Hanstholm`s historie. Bl.a. blev der spurgt til generel tilfredshed og syn på service mv. Undersøgelsen blev lavet med hjælp fra Aalborg Universitet og konsulent Reimer Ivang. Formålet med undersøgelsen er at tilpasse, de indsatser man foretager i projektet med den største kundegruppes forventninger og ønsker (fiskeriet/fiskefartøjer er Hanstholm områdets absolut vigtigste markedsområde) og det er med stor tilfredshed, at der samlet set, kan meldes om en stor tilfredshed med servicen på Hanstholm Havn. Resultaterne blev lanceret på seneste møde i serviceprojektet og det er med stolthed at vi kan fortælle:

Undersøgelsens vigtigste resultater:

*Hanstholm Havn et godt brand – 84% har en ’meget positiv’ eller ’positiv’ umiddelbar holdning til Hanstholm Havn som fiskerihavn

*Stor tilfredshed med de deltagende virksomheder – 98% erklærer sig ’meget tilfreds’ eller ’tilfreds’ med den service de har modtaget på Hanstholm Havn

Samtidig hermed skrives der bl.a i rapporten:

Undersøgelsen indikerer, at den generelle tilfredshed med servicevirksomhederne på
Hanstholm Havn har medvirket til, at Hanstholm Havn overordnet har et meget positivt
image dels blandt de nuværende kunder men også de potentielle kunder, som endnu ikke
anvender Hanstholm Havn.


Vi mener altså, at der har været gjort et fantastisk arbejde, siger Britta Vang Mikkelsen leder af
Hanstholm Havneforum og tovholder på projektet. Det ses ved at Fiskeauktionen vokser – ½ mia i
omsætning her en mdr før jul – fiskerne kommer her, de er loyale, og får repareret deres fartøjer
og de er meget tilfredse, der har været markedsført og nu undersøgt – og alt det munder ud i at
Hanstholm Havn ér et godt brand – et godt sted at komme og være – specielt når det handler om
fisk – men vi kan ikke hvile på laurbærrene – projektet handler jo netop om, hvordan vi gør det
endnu bedre, så vi kan få endnu flere arbejdspladser på denne egn. Det er dét vi arbejder for og
med i serviceprojekt Hanstholm, for verden ændrer sig hele tiden, der skal serviceudviklinger og
innovation til, nye samarbejder skal etableres, der skal nye kompetencer til – det er det vi sammen
arbejder for og med i serviceprojekt Hanstholm.

Formålet med Service projektet:

Hvem?
Servicevirksomhederne på hanstholm Havn, havn og Havneforum.

Hvad?
vi vil sammen udvikle de vigtigste dele af den fælles servicekæde i hanstholm og skabe forretning og vækstmuligheder for virsomhederne. Det skal skaffe flere nye kunder både fra land- og vandsiden.

Hvordan?
*ved at samarbejde om det
*ved at få indsigt, inspiration og ny viden.
*ved at få mentorstøtte til ændringer og forbedringer.
*Ved at gøre det vi siger

Kilde: Den Europæiske Union / Den Europæiske Socialfond.
Hanstholm Havn
FiskerForum.com

Syntes du om artiklen - så huske at like den på Facebook - så dine venner også får mulighed for at læse den.


© 2018 • Fiskerforum • CVR 32663192 • www.fiskerforum.cominfo@fiskerforum.com • Tlf +45 9731 1946 Cookie- og privatlivspolitik