Besøg vores mobil side
 .

Sildekrisen i 69 ændrede Norsk havforskning

Udgivet af FiskerForum den 24-06-2012 · info@fiskerforum.dk

Det historiske sildesammenbrud i 1969 ændrede Norsk havforskning radikalt.

Mange norske forskere havde en stor andel i katastrofen, specielt med hensyn til sild hvor grunden til de svingende fangsttal blev retfærdiggjort med en forklaring om naturlige udsving i bestanden, fortæller historiker Vera Schwach.

Schwach har for nylig afsluttet en doktorgrad i ”fiskeri-rettet marine forskning” - Til søs med videnskaben og direkte fiskeri oceanografi fra 1860 til 1970, på Institut for Arkæologi, Kunsthistorie og Historie ved Universitetet i Oslo.

Der var ikke tidligere indført kvoter, før havet ud for den norske kyst var næsten tømt for sild.

Sammenbruddet i 69 fik Norsk videnskab og de Norske forskere til at flytte fokus fra tekniske løsninger og modernisering af fiskeindustrien og fiskeflåden, til i højere grad at komme med forslag til løsning af de overfiskede fiskeressourcer.

Den nye reguleringsordning, som blev indført efter sildesammenbruddet, var at kvoterne var beregnet efter og baseret på, videnskabelige modeller. Tidligere havde man alene baseret sig på fiskernes og industriens indberetninger og erfaringer omkring fangststørrelserne og årsager til udsvingene af samme og ikke så meget på de biologiske forhold og fiskeriets størrelse.

Det havde Britiske forskere allerede i en årrække påpeget at overfiskeri, kunne være en af årsagerne til udsvingene i fangstmængderne. En erfaring de havde tilegnet sig i krigsårene, hvor fiskeriet var indstillet i længere perioder.

Selv om sammenbruddet i sildestammen endte med en erkendelse af at det Norske videnskabsmiljø havde taget fejl i forhold til årsagerne til det vekslende fangstudbytte, fik det ingen konsekvenser for forskerne.

Redningen for silden kom fra flere sider. Presset på silden blev taget af, da fiskeriet efter lodde rigtig tog fart og de mange nye havdambrug fik ligeledes efterspørgslen til at flade mere ud og sidst, men ikke mindst, blev presset fra kystsamfundene og deres jobmuligheder ligeledes jævnet ud, da olieindustrien kunne beskæftige stadigt flere.

I dag er sildestammen i god forfatning i Norge og man eksporterer igen sild til Rusland og andre lande, slutter Schwach.

Kilde: Forskning.no
FiskerForum.com

Syntes du om artiklen - så huske at like den på Facebook - så dine venner også får mulighed for at læse den.


© 2018 • Fiskerforum • CVR 32663192 • www.fiskerforum.cominfo@fiskerforum.com • Tlf +45 9731 1946 Cookie- og privatlivspolitik

FiskerForum er drevet af Apollomedia