Besøg vores mobil side
 .

Søvejen mod Vest er en realitet.

Udgivet af FiskerForum den 16-12-2010 · info@fiskerforum.dk

Bedre besejlingsforhold og flere arbejdspladser i Hvide Sande bliver gennemført og de første fysiske spadestik tages til foråret.

Folketingets trafikudvalgs beslutning om støttesum på 40 mio. til den nye søvej med udgangspunkt fra Hvide Sande fejede tvivlen om projektets oprindelse af bordet, og fremtiden ser lys ud for vestkystens udkantsdanmark.

Industriproduktionen, som tegner sig for en stor del af beskæftigelsen i det Vestjyske, bliver nu forstærket i forbindelse med en bæredygtig løsning af godstransport over Ringkøbing Fjord og med udskibning fra Hvide Sande Havn til de europæiske markeder. Hvor al infrastruktur før er foregået på de hårdt belastede danske landeveje, skal en pram drevet af el fragte de store godsleverancer til Hvide Sande, hvor en aflæsning på kajen finder sted og en efterfølgende overførelse på skibe, som kan sejle disse leverancer videre ud i verden – det være sig møllevinger, byggeelementer o.a.

”Dette projekt er en nødvendighed for bevarelse og mulighed for flere arbejdspladser i Vestjylland,” siger projektleder Steen Davidsen. Hvis ikke godstransportens infrastruktur blev ændret, ville flere virksomheder eksempelvis flytte til Nordtyskland, hvor tilgangen til søtransport ud i Europa ville være mere gunstigt.

Hvide Sande Havn har ikke været karakteriseret som en udskibningsmulighed før, da landevejene til havnearealet ikke har været egnet til store godsmængder. Men at man i stedet vælger er fragte transporten via søvej giver store besparelser. Jacob Kronbak, lektor ved Institut for Maritim Forskning og Innovation fra Syddansk Universitet, har beregnet omkostningen ud fra faktorerne miljø, klima, støj, trængsel og slidtage for samfundet ved, at et tons gods transporteres 100 km. med en lastbil og tilsvarende med skibsfart. Og prisforskellen er til at mærke og føle på. Skibsfarten reducerer samfundets omkostninger til 1/6 af lastbiltransporten.

Udover udviklingsmulighederne indenfor godstransport og supplymarkedet til offshoreindustrien og større beskæftigelse fremhæver Steen Davidsen også attraktive muligheder for fiskerierhvervet. ”De kommende og langt bedre besejlingsforhold er også til stor gavn og glæde for fiskerisamfundet i Hvide Sande,” siger projektlederen, som pointerer at ca. 114 mio. kroner af de godt 212 mio. til anlægsudgifter i projektet er fiskerirelateret.

”Søvejen mod Vest gennemføres som et bæredygtigt projekt med stor fokus på energi, klima samt natur- og miljøhensyn. Projektet understøtter både lands-, regional og lokalpolitiske målsætninger på området,” siger Steen Davidsen som håber og tror på at projektet er etableret og i fuld drift ultimo 2012.

Kilde: FiskerForum.com/MB

Syntes du om artiklen - så huske at like den på Facebook - så dine venner også får mulighed for at læse den.


© 2018 • Fiskerforum • CVR 32663192 • www.fiskerforum.cominfo@fiskerforum.com • Tlf +45 9731 1946 Cookie- og privatlivspolitik

FiskerForum er drevet af Apollomedia