Besøg vores mobil side
 .

Stabilitet og manglende afledning af vand fra dæk udgør stor sikkerhedsrisko.

Udgivet af FiskerForum den 26-08-2011 · info@fiskerforum.dk

Det norske søfartsministerium har udsendt vigtige sikkerhedsregler for mindre fiskefartøjer. Disse regler er interessant læsning også for vores egne fiskere. Dårlig stabilitet og manglende afledning af vandet på dæk, er igen en af de væsentligste årsager til mindre fartøjers forlis.

Alle ejere af fiskefartøjer opfordres til at vurdere skibets last og stabilitet og tjekke at alle vandafledningskanaler fra dækket er store nok og ikke tilstoppet, siger Ungve Folven Bergesen,som er underdirektør i afdelingen for fiskefartøjer i det norske Søfartsdirektoratet.

Opfordringen kommer på baggrund af en foreløbig rapport fra den norske stats Havarikommission for Transport (SHT) , efter forliset af en fiskerbåd Holmen ved Svolvær i april 2011. Rapporten afdækker to sikkerheds kritiske forhold:

Holmen havde ringe stabilitet i forhold til de kriterier som er beskrevet i Nordisk Bådestandard (NBS) og den var meget begrænset i sin evne til forsvarligt at tage fangsten ombord. Fartøjet var ikke udrustet med den nødvendige dokumentation som skulle påvise stabilitetsegenskaberne. Ejeren havde dermed heller ikke den forskrifts mæssige oversigt med over de begrænsninger som fartøjet må opererer under for at være i tilstrækkelig stabilitet. (dok. Kapacitet for last og redskaber samt lasten).

Ligeledes havde Holmen meget små afvandingsåbninger fra det åbne dæk, og dette kunne i den sidste ende være en medvirkende årsag til ulykken.

Forholdene som man peger på i den foreløbige rapport fra SHT, har også i flere andre tilfælde vist sig at være en medvirkende årsag til forlis. Fiskebåden Holmen var bygget i 1987, og har således ikke været underlagt nogen krav om stabilitetsberegninger.

Søfartsdirektoratet har for tiden et forslag til høring om regelsættet for mindre fiskefartøjer.

En indførelse af en stabilitetsberegning for fartøjer under 10,67 mt og bygget før den 1. januar 1992, er et af de forslag som har skabt et vældigt rører hos fiskerne.

Uafhængigt af udfaldet af denne høringsproces, vil Søfartsdirektoratet anbefale alle fiskebåde at kontrollere om afvandingen af arbejdes dækket er tilstrækkeligt.

Specifikationerne findes i Nordisk Bådestandard, som er gældende for fartøjer bygget og / eller væsentligt ombygget efter 1992. For at hindre lignende ulykker understreges det hvor vigtigt der er at have viden om fartøjets begrænsning i forhold til last og redskaber på dæk og i opholdsrum, siger Ungve Folven Bergesen.

Søfartsdirektoratet har ved flere lejligheder set at mindre fiskefartøjer overlæsses ved at tage for meget med på dæk og under dæk og at der rigges med tungt udstyr og fangstredskaber.

Dette er meget vigtige faktorer for fartøjets stabilitets evne. Søfartsdirektoratet opfordre alle fiskere, som står for at købe nye fartøjer, eller som skal bygge om på sit eksisterende fartøj, til at sikre at at man tager stilling til last- og udstyrsbehovet ved projekteringen. Dermed undgås det at fartøjets grænser overstiges med det man regner for normal drift. Driften af fartøjet må under alle omstændigheder tilpasses fartøjets operationelle begrænsninger.

Kilde: Det Norske Søfartsdirektorat
FiskerForum

Syntes du om artiklen - så huske at like den på Facebook - så dine venner også får mulighed for at læse den.


© 2018 • Fiskerforum • CVR 32663192 • www.fiskerforum.cominfo@fiskerforum.com • Tlf +45 9731 1946 Cookie- og privatlivspolitik

FiskerForum er drevet af Apollomedia