Besøg vores mobil side
 .

Stabilt marked med historisk høje priser

Udgivet af FiskerForum den 15-02-2013 · info@fiskerforum.dk

Omsætning og produktion er dog generelt mindre end i samme periode sidste år.

Årsagen er især den historisk lave kvote for ansjos i Peru. Fiskeriet i Peru her gennem nogen tid været præget af en stor bestand af yngel samtidig med, at ustabilt vejr har bevirket flere fiskestop. Der er samtidig stor usikkerhed om biogydemassens tilstand, som først vil blive kendt ved begyndelsen af næste fiskeperiode til april og maj. Også i Chile er der færre landinger sammenlignet med sidste år. Dertil kommer, at dele af arten Jackl Mackerel landes til konsum.

Usikkerhed i Island
I Island er fiskeriet efter lodde begyndt i januar, og der er hidtil landet omkring 100.000 tons baseret på en startkvote på 202.000 tons. En betydelig del er landet til rognekstraktion, og producenterne er bekymrede for, at kvoten ikke forøges. Det kan føre til, at hovedparten af kvoten alene bruges til rognekstraktion. Et islandsk forsøgstogt i løbet af februar bliver derfor afgørende for, om der registreres nye loddestimer og dermed en forhøjet kvote.

Pænt salg i Norge
I Norge er fiskeriet i gang efter lodde og atlantoskandiske sild, hvoraf hovedparten er til konsum og en mindre del lodde anvendes til mel og olie. Salget af fiskefoder går godt i Norge. Der er ved indgangen til februar produceret 10-12 pct. mere i forhold til samme periode i 2012.

Høj aktivitet i Kina
I Kina øges aktiviteten fortsat både indenfor akvakulturen og blandt opdrættere af svin. Alene til svin anvendes mere fiskemel en tidligere, og branchen forventer fortsat stigende vækst i løbet året. Derimod er aktiviteten noget mere usikker hos akvakulturen. Der forventes ganske vist øget vækst i løbet af i år, men 2012 var præget af sygdom hos flere fisk. Samtidig har en række tornadoer gjort det besværligt for opdrætterne. I skrivende stund ser det dog ud til, at erhvervet har kontrol med situationen.

Gode landinger i Skagen
I Skagen er der landet pæne fangster af brisling fra Østersøen og desuden af havgalt fra Biscayen. Dertil kommer den første landing af lodde fra endnu et norsk fartøj foruden en del afskær fra silde industrien.

Den internationale valuta
Sammenfattende har vi et verdensmarked med stabilt forbrug med gode priser, men fremadrettet meget lidt handel. Det internationale valutamarked kan dog forstyrre billedet, da den amerikanske dollar er under pres for tiden.

Brasilien og Argentina
Dertil kommer, at den kommende høst af soja i Brasilien og Argentina kan påvirke prisdannelsen af soja med afsmittende virkning på prisen for fiskemel og fiskeolie.

Kilde: FF Nyt
FiskerForum.com

Syntes du om artiklen - så huske at like den på Facebook - så dine venner også får mulighed for at læse den.


© 2018 • Fiskerforum • CVR 32663192 • www.fiskerforum.cominfo@fiskerforum.com • Tlf +45 9731 1946 Cookie- og privatlivspolitik

FiskerForum er drevet af Apollomedia