Besøg vores mobil side
 .

Stor julegave til havne fra trafikudvalget.

Udgivet af FiskerForum den 26-11-2010 · info@fiskerforum.dk

Idag er indgået aftale mellem regeringen (Venstre og De Konservative), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance om Havnepakke II

Fiskerihavnene på vestkysten får stor andel af de tildelte midler.

Efter Havnepakke I, der blev aftalt af forligs-kredsen med aftalen af 29. januar 2009, hvor der blev afsat godt 1 mia. kr. til bedre forbindelser til havnene, etableres en ny Havnepakke II med målrettede initiativer til at styrke havnene i udkantsområder. Havnepakke II skal skabe bedre mulighed for vækst i områderne og styrke havnenes rolle i transportsystemet. Havnepakke II omfatter initiativer for 0,2 mia.kr.

Parterne er enige om, at styrke indsatsen for havne i yderområderne. En bedre havneinfrastruktur vil skabe bedre muligheder for vækst i områderne bl.a. ved at øge tilgængeligheden til havnene fra søsiden. Da havnene er centrale infra-strukturknudepunkter og erhvervsområder, vil en udvikling af havnene også skabe grundlag for ny erhvervsudvikling og vækst i yderområderne. Der igang-sættes derfor en række projekter, der skal styrke havneudviklingen og sikre et fortsat udviklingspotentiale.

Parterne er enige om, at havnepakkens midler kan anvendes til udvikling af så-vel infrastruktur til havnene som havneanlæg.

Parterne er enige om, at følgende havneprojekter finansieres:

• Hanstholm Havn – ramme til udvidelse af havneanlæg (30,0 mio. kr.)

• Mere sikre moler på Thyborøn Havn (25,0 mio. kr.) samt forundersø-gelse af udvidelse af sejlrenden (1,0 mio. kr.)

• Ny tørdok på Thyborøn Havn (35,0 mio. kr.)

• Forundersøgelse - forbedring af adgangen til Thyborøn Havn ved anlæg af en omfartsvej ved Klinkby (2,0 mio. kr.)

• Forbedret adgang til Thorsminde Havn – udvidelse af vanddybde (13,5 mio. kr.)

• Mere sikkert havneanlæg på Hammer Havn (12,0 mio. kr.)

• Ramme til omstilling af havnekapacitet på Hasle Havn (9,0 mio. kr.)

• Frederikshavn Havn – støjskærm på Europavej (E45) (16,9 mio. kr.)

• Istandsættelse af Løkken Læmole (12,0 mio. kr.)

• Istandsættelse af Nr. Vorupør Læmole (12,0 mio. kr.)

• Ny ydermole på Hvide Sande Havn - medfinansiering af anlæg af ny søndre ydermole (30 mio. kr.). Parterne noterer sig endvidere, at der med aftalen af 22. oktober 2009 blev afsat 10 mio. kr. til veje m.v. i Ringkøbing-Skjern Kommune. Hvis der er lokalt ønske herom kan det-te beløb omdisponeres til anlæg af søndre ydre mole.

Rønne Havn er Bornholms største transportcenter og bindeledet mellem den regionale og nationale infrastruktur. Parterne er derfor enige om at understøtte adgangen til Rønne Havn under forudsætning af at, havnen forbliver en central erhvervshavn. Parterne noterer sig, at Transportministeriet, Bornholms Regionskommune og Rønne Havn vil drøfte hvorledes dette sikres, og at sagen fore-lægges for forligskredsen. Havnen skal ikke betale for tilslutning til anlæg som fi-nansieres af staten. På den baggrund er parterne enige om at finansiere følgende projekter for at styrke Rønne Havn:

• Bedre adgang til Rønne Havn (Åkirkebyvej) (9,0 mio. kr.)

• Ramme til øget vejkapacitet på Rønne Havn (10,0 mio. kr.)

Parterne konstaterer, at der allerede på Finansloven 2010 er afsat 6,0 mio. kr. til istandsættelse af Løkken læmole og 6,0 mio. kr. til istandsættelse af Nr. Vo-rupør læmole.

Projekterne i Havnepakke II finansieres af eksisterende midler i Infrastruktur-fonden.

Kilde: Trafikudvalget.

Syntes du om artiklen - så huske at like den på Facebook - så dine venner også får mulighed for at læse den.


© 2018 • Fiskerforum • CVR 32663192 • www.fiskerforum.cominfo@fiskerforum.com • Tlf +45 9731 1946 Cookie- og privatlivspolitik

FiskerForum er drevet af Apollomedia