Besøg vores mobil side
 .

Svensk koral rev boostes med norske koraller

Udgivet af FiskerForum den 18-11-2012 · info@fiskerforum.dk

Sveriges eneste tilbageværende koldvands koral, Säcken Rev i Koster Fjord i Sverige, risikerer at dø.

Ligesom de mere almindelige varmt vands koralrev, er koldt vands rev kendt for deres rige biologiske mangfoldighed. Med forskere fra universitetet i Göteborg har man startet et restaurerings projekt ved Säcken Rev, hvor man ved at udvinde sunde koraller fra revene på den norske kyst genplacere dem i det svenske Säcken Rev i Koster Fjord.

Sveriges eneste rev med koraller, kaldet Lophelia pertusa, kræver nogle helt specielle forhold og et miljø med konstant høj vandgennemstrømning af saltholdigt koldt vand hele året rundt. Sådanne forhold findes kun et enkelt sted i Sverige og det er i den nordlige del af Bohuslän. Man har kendt til revet i dette område, siden starten af 1920`erne, hvor man på det tidspunkt kunne tælle tre rev forskellige steder i fjorden, nu er der kun det nødlidende Säcken Rev tilbage.

Forskerne mener, at årsagerne til revets dårlige tilstand, kan skyldes virkningen af trawling sammen med øget sedimentation (aflejringer) og eutrofiering (indhold af for mange næringssalte som nitrat og fosfat i vandet). Revet som er under konstant og automatisk overvågning, er på nuværende under en langsom og kontinuerlig nedbrydning.

Sverige lovgav for tre år siden i området og oprettede en national søpark ved navn Kosterhavets Nationale Park, for den vej igennem at beskytte og sikre revets fortsatte eksistens. Trods disse tiltag vedbliver Säcken Rev at være i en elendig forfatning.

Koralrev er typisk helt afhængige af larver fra andre stenrev, for at genvinde sine naturlige kræfter efter de er blevet beskadiget. Derfor har forskerne sat deres lid til at larver fra nærliggende koralrev, kunne klare opgaven, men afstanden til disse er for stor og Säcken Rev ligger for isoleret i forhold til disse nærmeste rev i det nordøstlige Skagerrak.

"Det betyder, at det er højst usandsynligt, at Säcken reef vil genvinde sine naturligte kræfter" siger Mikael Dahl, der leder undersøgelsen. "I stedet er der taget skridt til at få sundere koraller fra de nærliggende koralrev i Norge, og gennemgå de genetisk karakterisering hos dem, og derefter placere dem på Säcken Rev, med det formål at revet skal kunne reetablere sig selv."

Säcken Rev har siden indlandsisen, der for flere tusinde år siden trak sig tilbage, dækket et område på mere end 5.000 m2, er i dag blot en skygge af sig selv med kun en tiendedel levende Rev tilbage.
Man håber med dette sidste tiltag, at kunne bevarer Säcken Rev og dens vigtige egenskab, at skabe mangfoldighed i havet omkring korallerne, for eftertiden.

Kilde. RedOrbit
FiskerForum.com

Syntes du om artiklen - så huske at like den på Facebook - så dine venner også får mulighed for at læse den.


© 2019 • Fiskerforum • CVR 32663192 • www.fiskerforum.cominfo@fiskerforum.com • Tlf +45 6022 0946 Cookie- og privatlivspolitik