Besøg vores mobil side
 .

Thyborøn Havn retter fokus på de kommende offshore Vind projekter

Udgivet af FiskerForum den 06-01-2014 · info@fiskerforum.dk

Thyborøn Havn har pr. 1. januar ansat Torben Strømgaard i stillingen som Maritim Salgs- og Marketingchef, hvilket tager sit udgangspunkt i havnens ambitiøse strategi for fortsat vækst og udvikling af eksisterende og nye forretningsområder.

Torben er 34 år og kommer fra en stilling som salg- og forretningsudvikler indenfor offshore vindindustrien. Med sin logistiske baggrund og uddannelsesmæssige ballast som Markedsføringsøkonom og HD i Organisation er han med til at styrke havnens profilering overfor nuværende og kommende brugere på Thyborøn Havn.


Thyborøn Havn har gennemgået og arbejder fortsat med en række større anlægsprojekter, alt sammen med det formål at forbedre og fremtidssikre kapaciteten på havnen. Vores strategi- og analysearbejde slår helt fast, at vi er særdeles attraktive som service, udskibnings- og depothavn for mange forskelligartede aktører.


Særligt fokus rettes nu imod de forventede store muligheder i forbindelse med de planlagte anlæg af kystnære vindmølleparker. Her ligger Thyborøn fantastisk godt placeret og vil naturligt komme til at spille en betydelig rolle.


Forbedret infrastruktur
Thyborøn havn har i en årrække lavet betydelige investeringer i infrastrukturen, hvilket har givet en stadig stigende godskapacitet, og dette mod til at investere i fremtiden er altafgørende for havnens vækst og succes. Ifølge Torben Strømgaard er den tidligere udvidelse i Sydhavnen, de nuværende uddybninger i havnebassinerne og ikke mindst planerne om etablering af en decideret Offshorekaj i Sydhavnen, med yderligere tilhørende arealer til oplagring af gods, meget vigtigt for at positionere Thyborøn Havn på Offshore kortet.Thyborøn Havn ligger godt placeret for de kommende vindmølleparkerDerudover nævner Torben etableringen af North Sea Offshore Service, som en ny stærk erhvervsklynge til bl.a. at servicere bygherrer på de kommende nærkyst mølleprojekter. Det er vigtigt at tilbyde én indgangsvinkel til de lokale servicevirksomheder for de store spillere på markedet for vindenergi.


Højt serviceniveau
Thyborøn Havn kendetegnes i øvrigt ved sit høje serviceniveau, en effektiv råvarehåndtering, et driftigt, sundt og moderne fiskeri og en række dygtige smede- og servicevirksomheder.


Bestyrelsen ser derfor med ansættelsen af Torben Strømgaard frem til at styrke den ledelsesmæssige indsats på salgs- og udviklingssiden samt frem for alt, en fortsat udvikling af samarbejdet med havnens nuværende brugere.


Kilde: Thyborøn Havn
FiskerForum.com


Syntes du om artiklen - så huske at like den på Facebook - så dine venner også får mulighed for at læse den.


© 2018 • Fiskerforum • CVR 32663192 • www.fiskerforum.cominfo@fiskerforum.com • Tlf +45 9731 1946 Cookie- og privatlivspolitik

FiskerForum er drevet af Apollomedia