Besøg vores mobil side
 .

Tilfredsstillende regnskab fra Thyborøn Havn.

Udgivet af FiskerForum den 20-03-2012 · info@fiskerforum.dk

Havnebestyrelsen beretter om et lille fald i omsætningen vedrørende fiskeriet, men til gengæld en stigning i godsmængden som ender ud med et forbedret positivt resultat på indtjeningen.

Thyborøn Havns regnskab for 2011 indstilles nu af Havnebestyrelsen til kommunalbestyrelsens godkendelse.

Omsætningen blev 30.283 t. kr. hvilket er et fald på 2 % i forhold til rekordåret 2010.
Den faldende omsætning skyldes en mindre tilbagegang for fiskeriet, på godssiden blev det igen blev et år med fremgang.

Resultatet blev et overskud på 6.418 t. kr. mod et overskud i 2010 på 5.884 t. kr.
Hertil kommer ekstraordinære indtægter på 7.309 t. kr. så det samlede resultat udgør 13.726 t. kr..

Det er Havnebestyrelsens opfattelse, at resultatet er tilfredsstillende, og man glæder sig over at der nu gennem Havnepakke II er givet kompensation for de betydelige skader på Havnens yderværker som har belastet Havnens økonomi i 2007 og 2008.

Havnebestyrelsen foreslår årets resultat overført til næste år, idet den fortsatte konsolidering skal anvendes til igangværende og fremtidige investeringer for dermed at sikre havnens fremtidige udvikling.

Thyborøn Havns egenkapital udgør med udgangen af 2011 66.910 t. kr..


Årets større anlægsinvesteringer.

I 2012 blev Sydhavnens etape 2b færdiggjort, en investering til 14.418 t. kr.. Yderværkerne på Søndre Mole er forstærket og der er gennemført en hovedrenovering af træbroerne i Inderhavnen.

Samtidig er igangsat et projekt til udvidelse af Konsum center og ombygning af en 150 meter lang strækning på Nordsøkaj til en vanddybde på 9 meter.

Fremtiden.
Bestyrelsen ser med nogen bekymring på den aktuelle situation for industrifiskeriet, og vurderer på den baggrund at havnens omsætning også i 2012 vil være under pres.

De aktuelle problemer rokker imidlertid ikke ved bestyrelsens klare opfattelse af mulighederne for den fremtidige udvikling – også for fiskeriet fra Thyborøn Havn, og bestyrelsen ser frem til at iværksætte flere nye initiativer.

Thyborøn Havn forventer hermed at kunne fortsætte den udstukne kurs mod en fortsat styrket position, som både fiskeri og godshavn.

Kilde: Havnebestyrelsen Thyborøn Havn
FiskerForum.com

Syntes du om artiklen - så huske at like den på Facebook - så dine venner også får mulighed for at læse den.


© 2018 • Fiskerforum • CVR 32663192 • www.fiskerforum.cominfo@fiskerforum.com • Tlf +45 9731 1946 Cookie- og privatlivspolitik

FiskerForum er drevet af Apollomedia