Besøg vores mobil side
 .

Torsken søger mod nord

Udgivet af FiskerForum den 22-11-2013 · info@fiskerforum.dk

Det store spørgsmål, er hvor langt torsken vil trække op. Torskebestanden er historisk stor i Barentshavet lige nu, og klimaændringerne vil måske presse torsken yderligere længere mod nord, helt op til polarhavet.

Historisk er fiskeriet efter torsk i Barentshavet og fiskeriet efter sej i Beringhavet, blandt de største fiskerier i verden, med kvoter der ligger omkring en million tons årligt. Nu hvor varmere havvand presser fisken længere mod nord, spekuleres der i, hvor meget længere mod nord, fiskene kan presses, måske ind i selve Polarhavet.


Disse spekulationer beskæftigede, de fem kyst lande rundt om Polarhavet, sig med på et møde i Tromsø Norge, da der er meget store fiskeriinteresser på spil rundt Polarhavet.


Polarhavet, er havet rundt Nordpolen, begrænset af Nord-Amerikas, Grønlands, Europas og Asiens nord kyster samt Svalbard og Novaja Semlja. Selve Polarhavet er 7,26 mill. km2, forbundet med Stillehavet ved det 90 km brede Beringstrædet og med Atlanterhavet ved Barentshavet, Grønlandshavet og Norskehavet, samt på vestsiden af Grønland også ved Baffinbukta og sundene nordenfor. Midt i Polarhavet er et 2,8 millioner kvadratkilometer stort internationalt havområde. Det er dækket af is det meste af året og som har en havdybde på ca. 3800 meter. 


Torsken er fundet langt mod nord
Aktualiteten i spørgsmålet kom rigtigt frem i 2012, da man registrede torsk så langt nordpå som ved 82 grader nord, lidt nord for Frans Josefs land. Forklaringen var at torskebestanden i Barentshavet var rekordstor og derfor bredte sig yderligere i jagten på føde, men også som et resultat af torskens fødegrundlag søgte længere nordover pga. varmere havvand.


Forholdene skal være rigtige
Men udbredelsen kan begrænses af andre forhold, som det faktum af både torsk og kuller er bundfisk. Så udover at vandet skal have den rigtige temperatur, skal bundforholdene også være rigtige for fiskene samt afstanden til gydefelterne, må heller ikke være for stor. Disse forhold kan gøre, at specielt torsk og kuller ikke går i Polarhavet, pga. havdybden, hvorimod Polartorsken godt kunne finde sig til rette her.


Fiskeriet
Den kommercielle udnyttelse af fiskene der trænger længere mod nord, kan også have nogle økonomiske omkostninger, der gør fiskeriet mindre tillokkende. Mængden af fisk og isforholdene kan lægge en bremse på udnyttelsen, samt de økonomiske aspekter og den teknologiske side af sagen, kan også gøre fiskeriet mindre tillokkende.Torsk er fundet ved 82 grader nordSelvom havisen bliver mindre i Polarhavet, er konklusionen på mødet i Tromsø, at størstedelen af fiskeriet fortrinsvis fortsat vil foregå langs kysterne, og det vil sige indenfor kyststaternes zoner, hvor der i dag er omfattende forvaltningsplaner for og overvågning af, fiskeriet.


Kilde: havforskningsinstitutet.no
FiskerForum.com


Syntes du om artiklen - så huske at like den på Facebook - så dine venner også får mulighed for at læse den.


© 2018 • Fiskerforum • CVR 32663192 • www.fiskerforum.cominfo@fiskerforum.com • Tlf +45 9731 1946 Cookie- og privatlivspolitik

FiskerForum er drevet af Apollomedia