Besøg vores mobil side
 .

Uændret tobis-kvote for danske fiskere

Udgivet af FiskerForum den 19-03-2014 · info@fiskerforum.dk

På et møde i EU Kommissionen mellem EU's fødevareministre, er det vedtaget at fastholde tobiskvoten tæt på sidste års niveau, der var på 249.000 tons for EU, på 233.203 tons i stedet, skriver EU Kommissionen på deres hjemmeside.

Danske industrifiskere kan efter 1. april i år, begynde at fange den lille industrifisk igen og roen kan herefter sænke sig omkring i de vestjyske havne, der både for fiskerne og industrien på land, er meget afhængige af den lille 15 – 20 cm lange sandål / tobis.

Der var beroligende nyt fra Det Internationale Havundersøgelsesråd (ICES) allerede tilbage i februar, da anbefalingerne om fangst af den vigtige industrifisk tobis, på papiret ikke ud til at ændre meget på kvotestørrelsen, i forhold til sidste år. Men det viste sig senere at tallene dækkede over store regionale forskydninger.

Fiskere og folk fra fiskemels- og fiskeolieindustrien har med spænding set frem til EU Fødevareministrenes udmelding, da tidligere år har vist meget store udsving i de endelige kvoter.

Mange mener da også at forvaltnings modelen som benyttes i kvotefastsættelsen, bør revideres og tilpasses, så den i lige stor grad, både tilgodeser tobisen, men også tager behørigt hensyn til fiskerne og industrien der lever af fiskeriet. Således man år frem i tiden, kan komme ind på mere stabile råvaretilførelser for industrien og at fiskerne får bedre mulighed og tid til at planlægge deres fiskeri og investeringer.

Den lille industrifisk tobis udgør en ikke ubetydelig del af det danske fiskeri, og fiskeriet anslås at bidrage det danske industrifiskeri med omkring 500 millioner kr. årligt.

Kilde. EU Kommissionen / Børsen
FiskerForum.com

Syntes du om artiklen - så huske at like den på Facebook - så dine venner også får mulighed for at læse den.


© 2018 • Fiskerforum • CVR 32663192 • www.fiskerforum.cominfo@fiskerforum.com • Tlf +45 9731 1946 Cookie- og privatlivspolitik

FiskerForum er drevet af Apollomedia