Besøg vores mobil side
 .

VestjyskBANKs rådgivere har solide rødder i lokalsamfundet

Udgivet af FiskerForum den 06-10-2011 · info@fiskerforum.dk

Tilfredse kunder samt et stort engagement i fiskeriet giver gode resultater

Fundamentet for en erhvervsrådgiver for fiskerne i vestjyskBANK er ikke kun en god og lang faglig rettet bankuddannelse, men også et godt kendskab til fiskeriet og en naturlig interesse for erhvervet.

En sådan rådgiver og ekspert i fiskeri har vestjyskBANK i Gurli Jensen. Hun har nu fået følgeskab af en ung erhvervsrådgiver, Brian Jespersen, som skal oplæres som erhvervsrådgiver, så han på sigt kan videreføre vestjyskBANK’s linie indenfor fiskerierhvervet. Dansk Fiskeri har gennemgået store forandringer de senere år, som har stillet nye krav til fiskeskipperne om finansiel forståelse og dygtigt købmandsskab. Her blev god rådgivning og ikke mindst risikovillig kapital samt viden om det mere og mere komplekse erhverv meget afgørende – både for erhvervet, men også for bankernes og rådgivernes succes og overlevelse. Her har vestjysk- BANK med stor dygtighed og faglighed navigeret succesfuldt igennem.

Fiskeskipper Niels Henrik Bøndergaard har taget turen med. Med start i 1993 med et års hyre på RI 415 Jette Evers og herefter halvanden års hyre med RI 289 Kristine Folkjær. Så gik turen til skipperskolen i Thyborøn, hvorefter Niels Henrik blev reserveskipper på RI 427 Mette Helene fra 1996 til 2004.

I 2004 gik Svend Bøndergaard og Niels Henrik Bøndergaard så sammen om at bygge RI 93 Avance. En moderne 21 m. lang ståltrawler til industrifiskeri efter tobis og brisling, men også med en kvote på konsumfisk. Som Niels Henrik påpeger, at det er godt at have flere strenge at spille på. Fartøjet blev bygget på Vestværftet i Hvide Sande. Den har i dag en besætning på 5 mand, hvor der deles med 3 ude og 2 på land i en turnusordning. Fangstrejserne ligger som regel på mellem 2-4 dage, og det giver i gennemsnit ca. 120 havdage pr. mand. Niels Henrik bemærker dette med en eftertænksom mine, for et af erhvervets store problemer i øjeblikket er ikke kvoter og omkostninger, men manglen på unge mennesker, som ønsker at indtræde i erhvervet. Omkring 120 havdage sammenholdt med en årsløn, der ligger væsentligt over gennemsnittet for en industriarbejder, burde kunne trække flere unge til.

Da fartøjet blev leveret i foråret 2004 skulle RI 93 Avance på sin første prøvesejlads. Dette faldt sammen med at Niels Henriks kone Anette fyldte 30 år den 14. april. Men Anette måtte undvære sin mand på dagen – en 30 års fødselsdag kunne ikke holde Niels Henrik hjemme fra den første tur med skibet. Han har dog efterfølgende måttet love, at han nok skal være hjemme, når Anette fylder 40…

Niels Henrik ser lyst på fremtiden for fiskeriet, og fremhæver også det gode samarbejde på havnen mellem fartøjerne. Alle er klar til at hjælpe hinanden, hvis man er kommet i bekneb for et trawl eller andet, og der er et godt arbejdsklima på havnen. Niels Henrik Bøndergaards gode forhold til sin bank er generelt kendetegnende for de fiskeskippere, som banken betjener. En god behandling og stor forståelse for erhvervet rygtes hurtigt i branchen, siger Niels Henrik, som fortæller, at det også er et emne, der bliver vendt over radioen til havs. Den bedste reklame er altid en anden skippers anbefaling – og så er kaffen i banken heller ikke så ringe endda.

Bankens engagement afspejler sig også i diverse fyraftens-møder, hvor relevante emner tages op. Disse møder har altid trukket fulde huse, og viser også bankens interesse for erhvervet. Niels Henrik slutter af med at udtrykke meget stor tilfredshed med vestjyskBANK, og bankens engagement i fiskeriet og føler, at han altid har fået den bedste rådgivning.

Mød Gurli Jensen og Brian Jespersen, vestjyskBANK på DanFish International 2011 i Aalborg.

FiskerForum.com

Syntes du om artiklen - så huske at like den på Facebook - så dine venner også får mulighed for at læse den.


© 2018 • Fiskerforum • CVR 32663192 • www.fiskerforum.cominfo@fiskerforum.com • Tlf +45 9731 1946 Cookie- og privatlivspolitik

FiskerForum er drevet af Apollomedia